Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018

Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2016/97 /ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων.

Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2016/97 /ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων.Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της οδηγίας 2016/97 /ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων, από τον Υπουργό Οικονομικών.

Τα πλήρη κείμενα του σχεδίου νόμου και της αιτιολογικής έκθεσης βρίσκονται αναρτημένα στον επίσημο Δικτυακό Τόπο Διαβουλεύσεων της Κυβέρνησης . H διαβούλευση έχει σύντομη διάρκεια και λήγει στις 29 Ιουνίου 2018 (και ώρα 12.00)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου