Συνεργασία


Είμαστε Ελληνική Εταιρία Brokers, με καταξιωμένα στελέχη με εμπειρία 30 και πλέον ετών στο χώρο και εξειδίκευση στην τοποθέτηση ασφαλιστικών κινδύνων. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρίες της Ελλάδας και του Εξωτερικού και την Ασφαλιστική Αγορά του Λονδίνου, για κινδύνους που τοπικά δεν μπορούν να καλυφθούν πλήρως για πολλούς λόγους όπως π.χ. απαιτούμενα όρια, πολυπλοκότητα κάλυψης, ειδική φύση κινδύνου κ.α.
Η επιλογή των ασφαλιστικών εταιρειών για την τοποθέτηση των κινδύνων, αποτελεί βασική μας προτεραιότητα, προκειμένου να εξασφαλίσουμε την αξιοπιστία και να εγγυηθούμε τον σεβασμό στην τήρηση των όρων των ασφαλιστηρίων συμβολαίων..

"Στόχος μας η ανάπτυξη των δικτύων πωλήσεων και της εταιρείας"

Ανεξάρτητοι Συνεργάτες
Συνεργασία Ανεξάρτητων Πρακτορείων & Ασφαλιστικών διαμεσολαβητών μέσω της BENEFIT financial services.

Πλεονεκτήματα
-Απευθείας συμβάσεις με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες.
-Προνόμια των αποκλειστικών συνεργασιών
-Αναγνωρίσιμη αγοραστική αξία
-Μεγιστοποίηση των οικονομιών κλίμακας
-Σημαντική ενίσχυση των προμηθειών
Ειδικότερα μέσω αυτής της μορφής συνεργασίας: Το ανεξάρτητο πρακτορείο και ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής χωρίς να έχει σχέση αποκλειστικής αντιπροσώπευσης, αποκτά τη δυνατότητα να συμβάλλεται μέσω της εταιρίας και με τις ενέργειες που αυτή αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει για λογαριασμό του, απευθείας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες.

Παράλληλα, το πρακτορείο ενισχύει σημαντικά την οικονομική του απόδοση, διαπραγματευόμενο μέσω της σύμβασής του με την BENEFIT financial services, μεγαλύτερα ποσοστά προμηθειών από τα συνήθως παρεχόμενα, η οποία του διασφαλίζει όλα τα πλεονεκτήματα των οικονομιών κλίμακας.

Εξάλλου το πρακτορείο εντάσσεται, με αυτήν τη μορφή συνεργασίας, στο ενεργό δυναμικό της BENEFIT financial services, με αποτέλεσμα να απολαμβάνει σε μεγάλο βαθμό και τα προνόμια των αποκλειστικών συνεργασιών, όπως αναγνωρίσιμη αγοραστική αξία, διαρκή επικοινωνία, ενημερώσεις κλπ.

Τα πλεονεκτήματα που παρέχει αυτή η μορφή συνεργασίας έναντι άλλης μορφής απευθείας συνεργασίας με ασφαλιστικές εταιρίες είναι:

  • Μεγιστοποίηση των οικονομιών κλίμακας με την κάλυψη της «ομπρέλας» της BENEFIT financial services, ώστε να αποκτούν και να διατηρούν τα χαρακτηριστικά, τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα ενός μεγάλου, ιδιαίτερα όσον αφορά στην εξυπηρέτηση, στις αποζημιώσεις, στη διαρκή εκπαίδευση και την υλικοτεχνική υποστήριξη.
  • Βελτίωση του μεγέθους και σημαντική ενίσχυση των προμηθειών.
  • Καλύτερες προοπτικές για το μέλλον – Ολοκληρωμένες προτάσεις για συνεργασία σε διάφορα επίπεδα.
  • Δυνατότητα υποστήριξης της ανάπτυξης πωλήσεων σε άλλους τομείς (ζωής, υγείας, επενδυτικά & συνταξιοδοτικά προγράμματα, κ.λπ.).

Οι Συνεργασίες μας:

 https://www.aig.com.gr/


http://www.arag.gr/gr/

http://www.ergohellas.gr/https://www.eurolife.gr/


http://www.generali.gr/el/


http://www.interamerican.gr/

http://www.interasco.gr/


http://www.atlantiki.gr/Home.aspx?a_id=256
https://www.ethniki-asfalistiki.gr/default.aspx?page=homehttps://www.europaikipisti.gr/gr/Homehttp://www.groupama.gr/