Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020

Covid-19: Μπορεί ένα μαθηματικό μοντέλο να προβλέψει την κορύφωση της κρίσης στην Ελλάδα?

Ενώ βρισκόμαστε στο πρώτο στάδιο εξάπλωσης του Covid-19 στην Ελλάδα και στην προσπάθεια ανάσχεσης του ρυθμού κλιμάκωσης και επιμήκυνσης της περιόδου εξέλιξης, ο καθηγητής του τμήματος Διοίκησης του Πανεπιστημίου της Πάτρας, Γιώργος Ανδρουλάκης, δημιούργησε ένα μοντέλο πρόβλεψης εξέλιξης του ιού βασισμένο σε δεδομένα και επιστημονικές παραδοχές.

Κυριακή 15 Μαρτίου 2020

Κορωνοϊός (SARS-CoV-2). Οδηγίες & μέτρα πρόληψης σε εργασιακούς χώρους

Το Ελληνικό ινστιτούτο υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας εξέδωσε κατευθυντήριες οδηγίες οι οποίες βασίζονται σε αντίστοιχες οδηγίες και συστάσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), της Γενικής Γραμ-ματείας Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), καθώς και τις προβλέψεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Ο σκοπός αυτών των οδηγιών είναι η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των προτεινόμενων από τον ΕΟΔΥ μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό περιπτώσεων λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό - 2019 SARS-CoV-2 σε εργασιακούς χώρους εν γένει, με την επιφύλαξη ειδικότερων προβλέψεων για συγκεκριμένα περιβάλλοντα εργασίας (π.χ. νοσοκομεία).

Δείτε όλες τις οδηγίες εδώ.

Σάββατο 14 Μαρτίου 2020

Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020

Ένα Πρόγραμμα Υγείας για όλη την οικογένεια MEDICAL Family

Ένα ασφάλιστρο, πολλαπλές παροχές για όλη την οικογένεια

Το νέο πρόγραμμα MEDICAL Family απαντά στις ανάγκες της σύγχρονης οικογένειας, συνδυάζοντας παροχές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας σε ένα ενιαίο κεφάλαιο. Ένα πλήρες σύστημα υγείας, που εξασφαλίζει την καλύτερη οργάνωση του οικογενειακού σας προϋπολογισμού και τη μείωση του ασφαλιστικού κόστους.