Κυριακή 15 Μαρτίου 2020

Κορωνοϊός (SARS-CoV-2). Οδηγίες & μέτρα πρόληψης σε εργασιακούς χώρους

Το Ελληνικό ινστιτούτο υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας εξέδωσε κατευθυντήριες οδηγίες οι οποίες βασίζονται σε αντίστοιχες οδηγίες και συστάσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), της Γενικής Γραμ-ματείας Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), καθώς και τις προβλέψεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Ο σκοπός αυτών των οδηγιών είναι η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των προτεινόμενων από τον ΕΟΔΥ μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό περιπτώσεων λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό - 2019 SARS-CoV-2 σε εργασιακούς χώρους εν γένει, με την επιφύλαξη ειδικότερων προβλέψεων για συγκεκριμένα περιβάλλοντα εργασίας (π.χ. νοσοκομεία).

Δείτε όλες τις οδηγίες εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου