Παρασκευή 20 Απριλίου 2018

Η «Μαρινόπουλος» και η ευκαιρία εκσυγχρονισμού των Ανώνυμων Εταιριών

Τις μέρες που ξέσπασε η υπόθεση Μαρινόπουλου, χρειάστηκε να καταβληθεί τεράστια προσπάθεια από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, προκειμένου να μην καταλήξει στο μεγαλύτερο «κανόνι» της εποχής μας.

Το γεγονός ότι μια εταιρία-κολοσσός, ικανή να τινάξει στον αέρα σχεδόν όλο το λιανικό εμπόριο της χώρας, δεν είχε δημοσιεύσει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σχεδόν… 4 χρόνια!) λογιστικές καταστάσεις, κρατώντας έτσι στο σκοτάδι τόσο τις αρχές όσο και την αγορά στην οποία δραστηριοποιείτο, περιλαμβανομένων προμηθευτών, συνεργατών, αλλά και εργαζομένων.
Και τούτο, βεβαίως, μπορούσε να συμβεί, διότι οι προβλεπόμενες κυρώσεις ήταν μερικές εκατοντάδες ευρώ, που σημαίνει πρακτικά ότι η Μαρινόπουλος μπορούσε να αποφεύγει τη δημοσιοποίηση των ισολογισμών της κατ’ εξακολούθηση, χωρίς οιπαδήποτε ουσιαστική συνέπεια.
Μέσω του αρμόδιου υπουργείου, επιχειρεί τώρα αλλαγές στο πλαίσιο που διέπει τις ανώνυμες εταιρίες, προκειμένου μεταξύ άλλων να θεραπεύσει και τέτοιου είδους απίστευτα κενά.

Δεν είναι βέβαια τυχαίο ότι και οι πηγές του υπουργείου, έκαναν τη σύνδεση με την υπόθεση Μαρινόπουλου. Όλοι αντιλαμβάνονται τι θα μπορούσε να έχει συμβεί, αν δεν προχωρούσε η «διάσωση» με στρατηγικό επενδυτή την οικογένεια Σκλαβενίτη.
Οι ακριβείς διατάξεις που θα περιλαμβάνει η τροποποίηση του 2190 περί ανώνυμων εταιριών δεν έχουν ακόμη γίνει γνωστές,
 
Σε κάθε περίπτωση, όμως, οι αλλαγές στον συγκεκριμένο νόμο θα πρέπει να υπερκεράσουν την υπόθεση Μαρινόπουλου που έρχεται από το παρελθόν, ώστε να «προλάβουν» προβλήματα του παρόντος και του μέλλοντος, εστιάζοντας συνολικά σε τρεις κρίσιμους τομείς:

1. Στη διαφάνεια έναντι των αρχών και των συναλλασσόμενων με αυτή, είτε πρόκειται για τους εργαζόμενους, είτε για τους προμηθευτές και το ευρύτερο κοινό.

2. Στη διασφάλιση του χαρακτήρα της, που επιτρέπει στους μετόχους να ευθύνονται όχι «απεριόριστα και εις ολόκληρο» αλλά μόνο για το ποσό της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

3. Στην αλλαγή «συγγενών» διατάξεων περί ευθύνης του διοικητικού συμβουλίου, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις καθιστούν ατελέσφορες τις προσπάθειες διάσωσης μιας προβληματικής εταιρίας, από τον φόβο των νομικών ευθυνών, ακόμη και για προγενέστερα γεγονότα.


Ειδικότερα, το τελευταίο διάστημα παρατηρείται το εξής παράδοξο φαινόμενο: Η «χαλάρωση» των κανόνων δημοσιότητας, με βάση ευρωπαϊκές οδηγίες, που έχει προκαλέσει έκπληξη ακόμη και σε χρηματιστηριακούς αναλυτές, καθώς πρακτικά οδηγεί σε μείωση των διατιθέμενων πληροφοριών, αλλά και σε αύξηση του διαστήματος στην περιοδικότητά τους, ακόμη και σε ό,τι αφορά τη σύγκληση γενικών συνελεύσεων!

Κατά την ταπεινή άποψη του υπογράφοντος, είναι ευθύνη του κράτους να διασφαλίσει ότι μέσα σε ένα διάστημα 12 μηνών, από την προηγούμενη «δημόσια» αναφορά, κάθε ενδιαφερόμενος θα έχει την ευκαιρία να διαπιστώσει ποια είναι τα ουσιώδη στοιχεία δραστηριότητας οιασδήποτε ανώνυμης εταιρίας, ανεξαρτήτως μεγέθους. Κι ότι τυχόν παρατάσεις θα δίδονται με συγκεκριμένους κανόνες και προϋποθέσεις.

Από την άλλη πλευρά, είναι επίσης θεμελιώδες να διασφαλιστεί ο χαρακτήρας της ΑΕ, που κινδυνεύει τα τελευταία χρόνια με διατάξεις περί ευθύνης των μετόχων, σε περιπτώσεις που θιγόμενος είναι το ευρύτερο δημόσιο. Τέτοιου είδους διατάξεις ακυρώνουν τον λόγο ύπαρξης των ανώνυμων εταιριών.

Όπως είναι επίσης θεμελιώδες να γίνει κατανοητό ότι ειδικά στη σημερινή συγκυρία, με τον τεράστιο αριθμό προβληματικών εταιριών, επιβάλλεται τελείως διαφορετική διαχείριση σε ό,τι αφορά τις αλλαγές διοικήσεων, προκειμένου να μη βρεθούν αντιμέτωπες με το νόμο, για «αμαρτίες» που είχαν ήδη συντελεστεί πριν την έλευση τους.
Εν ολίγοις, το γεγονός ότι έχει συγκροτηθεί νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την αναθεώρηση του νόμου 2190 αποτελεί πρώτης τάξεως ευκαιρία για την εκ βάθρων αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου, ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες του νέου οικονομικού μοντέλου που προσπαθούμε να εγκαθιδρύσουμε.

Προς το τέλος του επόμενου μήνα, θα γνωρίζουμε σε ποιο βαθμό αυτή η ευκαιρία αξιοποιήθηκε…
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου