Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2016

Νέα κάλυψη Extra Hospital Care από την EUROLIFE

Η EUROLIFE ERB Ασφαλιστική Παρουσιάζει την συμπληρωματική κάλυψη Extra Hospital Care που βελτιώνει ακόμα περισσότερο τις παροχές του Νοσοκομειακού προγράμματος που διαθέτει ο πελάτης, ιδιαίτερα σε αυτά οπου υπάρχει συμμετοχή του στα έξοδα νοσηλείας με 750,00 και 1.500,00 ενα περιστατικό 
Εξασφαλίζοντας .....

1. Κάλυψη εξόδων Έκτακτου περιστατικού έως του ποσού των 500€ ευρώ, ανά περιστατικό 

  • που θα αντιμετωπισθεί αποκλειστικά και μόνο στα Εξωτερικά Ιατρεία Συμβεβλημένου Νοσοκομείου εντός Ελλάδας (Ελεύθερη Πρόσβαση*)
  • Δημόσιο Νοσοκομείο ή χωρίς προηγούμενη επικοινωνία και σε Νοσοκομεία του Εξωτερικού (απολογιστική Αποζημίωση)
Τα Έξοδα αφορούν
  • ιατρικές αμοιβές,
  • διαγνωστικές εξετάσεις,
  • φάρμακα
  • ιατρικές πράξεις
2. Εφαρμογή του εκπιπτόμενου ποσού 1 φορά το έτος, όχι σε κάθε νοσηλεία

Αφορά περιστατικό νοσηλείας, τουλάχιστον 24 ωρών

3. Χαμηλό Κόστος Ασφάλισης

Για τα παιδιά το ετήσιο μικτό ασφάλιστρο ξεκινά από 51,00 και για τους ενήλικες 30 και άνω από 100,00

4. Ειδικά θέματα

Αν η ασφάλιση του Ασφαλισμένου ανανεώθηκε συνεχώς και αδιαλείπτως επί 10 ασφαλιστικές περιόδους η τελευταία των οποίων συμπίπτει με τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας του πελάτη, η Εταιρεία παρέχει στον Ασφαλισμένο τη δυνατότητα μετά από έγγραφο αίτημά του, να διατηρήσει σε όλες τις επόμενες ανανεώσεις αμετάβλητους τους Όρους και τις Παροχές της Συμπληρωματικής Κάλυψης Προγράμματος Υγείας που ίσχυσαν την τελευταία περίοδο ασφάλισης.


 * προϋπόθεση η προηγούμενη επικοινωνίας του Ασφαλισμένου με το Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών για θέματα Υγείας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου