Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017

Ιδιωτική Ασφάλιση: Ανάγκη ή Πολυτέλεια?


«Ο Έλληνας, στην οικονομική κρίση που διανύουμε, είναι εκτεθειμένος απέναντι στους κινδύνους, είναι ανασφάλιστος, έχει υποστεί μείωση των εισοδημάτων του, δηλαδή δεν έχει τα κεφάλαια για να καλύψει μια ενδεχόμενη ζημιά, ενώ το κράτος δεν έχει τα μέσα για να τον στηρίξει..». Αυτή είναι η άποψη του κ.Σαρρηγεωργίου Αλέξανδρου-Διευθύνων Σύμβουλου της Eurolife ERB Ασφαλιστικής.


Είναι πράγματι όμως “ανάγκη” η ιδιωτική ασφάλιση?

 Στη σημερινή πραγματικότητα,
υπάρχει πτώση τιμών των ακινήτων, οι τράπεζες δεν δανείζουν και αν το κάνουν το κάνουν κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις, τα ακίνητα δεν πωλούνται ώστε να υπάρξει πιθανή απόκτηση ρευστότητας, υπάρχουν φόβοι για κούρεμα καταθέσεων, πλήττεται η Κοινωνική ασφάλιση, το Σύστημα Υγείας καταρρέει και τα ποσοστά ανεργίας βρίσκονται στα ύψη (ας θυμηθούμε και το κούρεμα κρατικών ομολόγων του 2012 και τους κεφαλαιακούς ελέγχους στις τράπεζες το 2015).
Γεγονότα που επαληθεύουν την άποψη του κ.Σαρρηγεωργίου, όπως επίσης και την πιθανότητα να μην μπορέσει ένα άτομο να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του όταν επέλθει ένας κίνδυνος.
Ουσιαστικά, με την ιδιωτική ασφάλιση, μεταφέρεται ο κίνδυνος που φέρει ο καθένας μας μεμονωμένα, σε μια ασφαλιστική εταιρεία, η οποία αναλαμβάνει την κάλυψη της ζημιάς όταν αυτή επέλθει έναντι του ασφαλίστρου.
Τελικά, όμως,  τι είναι η ιδιωτική ασφάλιση και τα ασφαλιστικά προϊόντα για τη συνταξιοδότηση, την υγεία, την προστασία από ατύχημα, την ασφάλιση της κατοικίας, εισοδήματος και λοιπής περιουσίας?
Σύμφωνα με τον Κοτζαμάνη Στέφανο- Οικονομολόγο-Δημοσιογράφο, όλα τα παραπάνω δεν είναι έξοδα, αλλά- επειδή μειώνουν τον κίνδυνο- αποτελούν περιουσιακά στοιχεία.
Συμπερασματικά, σε μια οικονομία που βρίσκεται στην άκρη του γκρεμού, σε ένα Σύστημα Υγείας γεμάτο τρύπες και μπαλώματα, η ιδιωτική ασφάλιση έρχεται να γεμίσει αυτά τα κενά διαθέτοντας την κατάλληλη τεχνογνωσία, την δυνατότητα προσαρμογής στις νέες συνθήκες με ποιοτικά και οικονομικά ασφαλιστικά προγράμματα που ταιριάζουν στις ανάγκες του καθενός.
Η ιδιωτική ασφάλιση ΜΠΟΡΕΙ να συμπληρώσει αλλά και να αναπληρώσει τις ημιτελής κρατικές παροχές. Άρα, το να θεωρείτε ανάγκη, αν μη τι άλλο είναι σωστό!