Κυριακή 12 Μαρτίου 2017

Όφελος από την ασφάλιση του κατοικιδίου σας

Τα κατοικίδια συντροφιάς των μελών/ασφαλισμένων, που εντάσσονται στο σύστημα Υγείας της Safe
Pet System, έχουν πλήρη και απεριόριστη κάλυψη για πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη με σκοπό την υψηλού επιπέδου υγειονομική φροντίδα τους.
Παράλληλα για τα μέλη/ασφαλισμένους όλων των προγραμμάτων περίθαλψης, παρέχονται σημαντικά και πρόσθετα οφέλη τα οποία προέρχονται από την εξοικονόμηση χρημάτων, που δαπανούνται για αγορά προϊόντων/υπηρεσίων και πραγματοποιούνται για τις καθημερινές ανάγκες διαβίωσης των κατοικιδίων τους