Τρίτη 18 Απριλίου 2017

Τι πρέπει να γνωρίζω πριν ασφαλίσω την κατοικία μου?


 1. Ποιοι είναι οι βασικοί κίνδυνοι από τους οποίους μπορεί να με προστατέψει η ασφάλεια σπιτιού?
 • Πυρκαγιά, πυρκαγιά από δάσος, πτώση κεραυνού, καπνός. 
 •  Έκρηξη 
 • Πρόσκρουση οχήματος, πτώση αεροσκάφους, πτώση δένδρων, κλαδιών, στύλων.
 • Τρομοκρατικές ενέργειες. 
 • Αστική ευθύνη έναντι τρίτων από πυρκαγιά και έκρηξη. 
 • Κάλυψη αναλογίας κοινόχρηστων και βοηθητικών χώρων.  
 • Έξοδα πυρόσβεσης και περιορισμού ζημιάς, έξοδα καθαιρέσεων, κατεδαφίσεων και αποκομιδής ερειπίων μετά από ζημιά. 
 • Δαπάνες έκδοσης οικοδομικών αδειών. 
 • Πλημμύρα, καταιγίδα, χαλαζόπτωση και θύελλα. 
 • Διαρροή ή/θραύση σωληνώσεων. 
 • Ζημιές στο κτίριο από προσπάθεια κλοπής/ληστείας. 
 • Απώλεια ενοικίων. 
 • Δόση στεγαστικού δανείου. 
 • Νομική υποστήριξη. 
 • Θραύση τζαμιών. 
 • Βραχυκύκλωμα ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κτιρίου. 
 • Γενική αστική ευθύνη. 
 • Κακόβουλες ενέργειες. 
 • Κλοπή περιεχομένου. 
 • Σεισμός.


    2. Από ποιους παράγοντες εξαρτάται το τελικό κόστος της ασφάλειας της κατοικίας μου? 
 • Το κόστος του προγράμματος εξαρτάται κατ’ αρχήν από το ύψος του ασφαλιζόμενου κεφάλαιο του κτιρίου-οικοδομής ή/και του περιεχομένου το οποίο αποτελεί συνάρτηση των τετραγωνικών μέτρων του κτιρίου αλλά και της αξίας του περιεχομένου της κατοικίας μας αντίστοιχα.
 • Το πρόγραμμα ασφάλισης που θα επιλέξουμε, όσον αφορά την έκταση των καλύψεων που περιλαμβάνει. 
 • Η επιλογή προγράμματος με ή χωρίς απαλλαγές στην αποζημίωση. 
 • Η γεωγραφική περιοχή στην οποία βρίσκεται η κατοικία μας, σε σχέση με την κάλυψη του Σεισμού.
     3. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να ασφαλίσω τη κατοικία μου?
 • Να έχει ανεγερθεί νόμιμα, με οικοδομική άδεια από το 1960 και μετά.
 • Να έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τον αντισεισμικό κανονισμό που ίσχυε κατά την κατασκευή του. 
 • Να μην έχει ζημιές από προηγούμενα σεισμικά γεγονότα, ή εφ’ όσον έχει υποστεί να έχουν επισκευαστεί να την κατάλληλη μελέτη.
     4. Τι ακριβώς είναι η ασφάλεια περιεχομένου και τι θα συμβεί σε περίπτωση που θα συμβεί κάποια ζημιά? 

Η ασφάλεια περιεχομένου καλύπτει όλη την οικοσκευή σας, η κοστολόγηση της οποίας θα πρέπει να γίνει είτε σε αξία αντικατάστασης, είτε με την αντίστοιχη παλαιότητα, ανάλογα το πρόγραμμα που θα επιλέξετε. Επίσης καλύπτει με συγκεκριμένη τιμή τα αντικείμενα αξίας τα οποία κατονομάζουμε, όπως πίνακες, χαλιά, ηλεκτρονικά κ.λ.π. που έχουν αξία συνήθως άνω των 1.000 €.5. Πρέπει να ασφαλίσω όλο το περιεχόμενο ή μόνο αυτά που επιθυμώ?

Η αξία του περιεχομένου πρέπει να είναι η πραγματική, για όλο το περιεχόμενο του σπιτιού. Σε διαφορετική περίπτωση στην αποζημίωση θα ισχύσει ο όρος της συνασφάλισης.6. Τι σημαίνει ο όρος της συνασφάλισης?

Για την ορθή κατανόηση του όρου «συνασφάλιση», επιβάλλεται η ξεχωριστή αναφορά μας στο παρόν άρθρο. Ο όρος αυτός, όσων αφορά τις κατοικίες, έχει να κάνει με την πραγματική αξία του ακινήτου ή του περιεχομένου αυτής και την δηλωθείσα ( ασφαλισμένη ) αξία αυτού. Πολλές φορές ο ασφαλισμένος για να πληρώσει λιγότερα ασφάλιστρα, ή αγνοώντας τον τρόπο υπολογισμού τους, δηλώνει κεφάλαιο προς ασφάλιση μικρότερης αξίας από την πραγματική, πιστεύοντας εσφαλμένα, ότι στην μερική ζημιά θα αποζημιωθεί εξ ολοκλήρου το ποσόν, εφ΄ όσον είναι μικρότερο από το συνολικό ασφαλιζόμενο κεφάλαιο που έχει δηλώσει . Αυτό όμως δεν συμβαίνει στην πραγματικότητα, διότι αν η συνολική αξία που έχει δηλώσει π.χ. έχει απόκλιση από την πραγματική (20%), τότε εισπράττεται ασφάλιστρο μικρότερο κατά (20%) και η αποζημίωση που θα λάβει από την ασφαλιστική εταιρία θα είναι μειωμένη κατά (20%).


7. Γιατί είναι σημαντικός παράγοντας η εταιρεία που θα επιλέξω?

Κάθε εταιρεία παρέχει διαφορετικά προγράμματα, με διαφορετικές καλύψεις και κόστος. Προσοχή επίσης θα πρέπει να δίνετε στην αξιοπιστία της ασφαλιστικής εταιρείας που θα επιλέξετε διότι το ζήτημα είναι, σε περίπτωση που χρειαστείτε την στήριξη του συμβολαίου σας, να μπορέσετε να αποζημιωθείτε.


8. Έχω πάρει δάνειο για το σπίτι μου και η τράπεζα μου το ασφάλισε. Μπορώ να το ασφαλίσω κάπου αλλού? Για ποιο λόγο?


Παλαιότερα ο δανειολήπτης δεν μπορούσε να ασφαλίσει κάπου αλλού την οικία του και την ασφάλιζε εκεί που του υποδείκνυε η τράπεζα, πλέον όμως, σύμφωνα με την εγκύκλιο 462 της Τράπεζας της Ελλάδος, κάθε τράπεζα οφείλει να κάνει δεκτό οποιοδήποτε ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατοικίας, που περιλαμβάνει τις καλύψεις που απαιτούνται από την δανειακή σύμβαση. Η ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής εταιρείας και ασφαλιστικού συμβούλου δίνει την δυνατότητα στον δανειολήπτη να επιλέξει ένα πρόγραμμα, με τις απαραίτητες καλύψεις που ορίζει η τράπεζα, με μικρότερες απαλλαγές και σε καλύτερη τιμή


9. Ισχύει ότι τα ασφάλιστρα για την κατοικία μου, μειώνονται όταν έχω και άλλα συμβόλαια στην ίδια εταιρεία? 

Πολλές ασφαλιστικές εταιρείες, όταν έχεις 2 ή παραπάνω συμβόλαια σε αυτές είτε οχήματος είτε κατοικίας προσφέρουν έως και 15% έκπτωση. Επιπλέον, σε ορισμένες εταιρείες παρέχονται εκπτώσεις σε παντρεμένα ζευγάρια και την οικογένεια τους, όταν είναι ασφαλισμένοι ταυτόχρονα στην ίδια εταιρεία.

10. Γιατί είναι απαραίτητος ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής όταν μπορώ να ασφαλίσω την κατοικία μου στο διαδίκτυο με ελκυστικότερη τιμή?

Διότι ο καταιγισμός πληροφοριών και «ευκαιριών» που υπάρχουν στο διαδίκτυο προκαλεί σύγχυση στον πελάτη με αποτέλεσμα να παίρνει γρήγορες και συνήθως εσφαλμένες αποφάσεις. Ο ρόλος του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή είναι να ξεκαθαρίσει το τοπίο στον πελάτη και να τον βοηθήσει να βρει αυτό που χρειάζεται χωρίς να πληρώνει επιπλέον καλύψεις και παροχές που δεν θα τις χρειαστεί ποτέ, στο καλύτερο δυνατό κόστος.