Δευτέρα 24 Απριλίου 2017

Προσφορά Νομικής Προστασίας Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων!
- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ -Η κάλυψη ισχύει στις εξής περιπτώσεις:

1. Για να διεκδικήσετε αποζημιώσεις από τρίτους για ζημιές στα εμπορεύματά σας, στα μηχανήματά σας ή στην επιχείρησή σας.

2. Για την υπεράσπιση σας στα ποινικά δικαστήρια, όταν αντιμετωπίζετε κατηγορίες για ατυχήματα που έγιναν στην επιχείρησή σας καθώς και αδικήματα που έχουν σχέση με την ασφαλισμένη επαγγελματική σας δραστηριότητα.


3. Για την υπεράσπιση σας όταν κατηγορείστε για υγειονομικές ή αστυνομικές αγορανομικές παραβάσεις


4. Στις διαφορές σας με το προσωπικό που απασχολείτε, από υπερωρίες, απολύσεις, καθυστερήσεις προσελεύσεως, άδειες, αποζημιώσεις κλπ.


5. Στις διαφορές που μπορεί να ανακύψουν από την επαγγελματική σας στέγη με τον ιδιοκτήτη του οικήματος της επιχείρησής σας, για αυθαίρετη ή υπερβολική αύξηση ενοικίου, έξωση, προκληθείσες ζημιές κλπ.


6. Στις διαφορές σας με το ασφαλιστικό σας ταμείο.7. Στις διαφορές σας με την ασφαλιστική σας εταιρία από τα ασφαλιστήρια της επιχειρήσεώς σας, όπως πυρός, κλοπής, προσωπικών ατυχημάτων.


8. Για την παροχή Νομικών Συμβουλών που αφορούν την δραστηριότητα της επιχείρησης σας.

9. Καλύπτεται η προσεπίκληση της ασφαλίζουσας τον κίνδυνο αστικής ευθύνης, ασφαλιστικής εταιρίας.


ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ : είναι ο επιτηδευματίας ή επαγγελματίας, και τα μέλη της οικογενείας που ασχολούνται στην επιχείρηση και οι υπάλληλοι.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ : 26.000€ ανά ασφαλιστική περίπτωση

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ : η κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα και συντρέχει αρμοδιότητα Ελληνικών δικαστηρίων. Η κάλυψη παρέχεται για ασφαλιστικές περιπτώσεις που θα γεννηθούν μετά την έναρξη της ασφάλισης και ισχύει στην Ελλάδα
Σ' όλες τις παραπάνω αναφερόμενες περιπτώσεις καλύπτονται:

  • τις αμοιβές του δικηγόρου της εκλογής του ασφαλισμένου,  
  •  τα δικαστικά έξοδα, 
  •  τις αποζημιώσεις των δικαστικών επιμελητών, 
  •  τις αποζημιώσεις κλητευθέντων μαρτύρων,  
  •  τις αμοιβές των διοριζομένων από το δικαστήριο πραγματογνωμόνων,  
  •  την επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη.


 ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 
*Με την αγορά ενός συμβολαίου Νομικής Προστασίας, σαν κάνουμε δώρο μια μελέτη Risk Management Analysis . Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.