Δευτέρα 24 Απριλίου 2017

HOTEL - Risk Management Analysis Σημαίνει ετοιμότητα στα απρόβλεπτα


Για κάθε πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας, η αβεβαιότητα είναι δυνατό να επιφέρει μελλοντικά κινδύνους αλλά και ευκαιρίες. Η επέλευση ενός εξαιρετικά σοβαρού ζημιογόνου γεγονότος ενδέχεται να απαιτήσει ενέργειες και χρήματα, για τα οποία οι συνήθεις πρακτικές δεν επαρκούν. Ωφελημένοι θα είναι εκείνοι που έχουν λάβει τα μέτρα τους, έτσι ώστε όταν παρουσιαστεί μια σοβαρή φυσική καταστροφή, ένας σοβαρός τραυματισμός εργαζόμενου, ή γενικότερα μια μεγάλη ζημιά η οποία πλήττει την εμπορική της εικόνα, να είναι προετοιμασμένοι


"Το HOTEL Risk Management Analysis δημιουργείτε με σκοπό να βοηθήσει μια επιχείρηση να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά ένα σοβαρό ζημιογόνο γεγονός, αποτρέποντας την κλιμάκωση και τις αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις του."Το HOTEL Risk Management Analysis είναι ένα απαραίτητο εργαλείο επιχειρησιακής συνέχειαςΈρευνες ετών έδειξαν πως μετά την επέλευση ενός ζημιογόνου γεγονότος, πολλές επιχειρήσεις ήταν ανέτοιμες να διαχειρισθούν την όλη κατάσταση τόσο σε πρακτικό όσο και σε επικοινωνιακό επίπεδο. Όπου απουσίαζε έστω και ένας στοιχειώδης προληπτικός σχεδιασμός, οι συνέπειες κλιμακώθηκαν γρήγορα επηρεάζοντας αρνητικά την πορεία των οικονομικών μεγεθών. Το HOTEL Risk Management Analysis περιλαμβάνει οδηγίες αντιμετώπισης Κρίσεων, που απειλούν την φήμη και την οικονομική βιωσιμότητα μιας επιχείρησης.

Στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον, η παρουσία ενός Σχεδίου HOTEL Risk Management Analysis αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κριτήρια εξασφάλισης επιχειρησιακής συνέχειας.Το HOTEL Risk Management Analysis και η χρησιμότητα ενός τέτοιου Σχεδίου

"Τα οφέλη ενός σχεδίου διαχείρισης κρίσεων γίνονται ορατά από τη φάση της μελέτης και της εκπόνησης του. Στην BENEFIT χρησιμοποιούμε καινοτόμες τεχνικές, έχοντας ως γνώμονα τη μεγιστοποίηση του οφέλους κάθε επιχείρησης."

Εκπονώντας ένα HOTEL Risk Management Analysis επωφελείστε ως εξής:


  • Γνωρίζετε έγκαιρα ποιοι κίνδυνοι μπορεί να απειλήσουν σοβαρά την επιχείρηση σας.
  • Εντοπίζετε αφανείς κινδύνους οι οποίοι ενδέχεται να επιβαρύνουν σοβαρά τα οικονομικά σας μεγέθη.
  • Λαμβάνετε μέτρα πρόληψης έναντι αυτών των κινδύνων  ώστε να αποτρέψετε την έλευσή τους.
  • Λαμβάνετε μέτρα πρόσθετης ασφάλειας ώστε ακόμα κι αν επέλθουν να μη βρουν ανέτοιμη την Επιχείρηση σας.
  • Αποφεύγετε άσκοπα μέτρα και ενέργειες που επιβαρύνουν το λειτουργικό σας κόστος.
  • Θωρακίζετε τη φήμη της επιχείρησης σας και το μερίδιο αγοράς της.
  • Τελειοποιείτε διαδικασίες όπως λ.χ. ανακλήσεις προϊόντων, αντιμετώπιση περιβαλλοντικών ζημιών, ή ατυχήματα προσωπικού χωρίς πρόσθετο κόστος.H BENEFIT financial services, εξυπηρετεί εταιρείες όλων των κλάδων, μεταξύ άλλων, ξενοδοχειακές μονάδες, εταιρίες τροφίμων, κατασκευαστικές εταιρίες, πετρελαϊκές, ναυτιλιακές και άλλους βιομηχανικούς και εμπορικούς οργανισμούς.