Παρασκευή 26 Μαΐου 2017

Νομική Προστασία διαφορών από τα προσωπικά σας συμβόλαια
Μετά το PSI οι ασφαλιστικές εταιρείες για να προχωρήσουν σε αποζημίωση του πελάτη ελέγχουν εξονυχιστικά τους γενικούς και τους ειδικούς όρους του συμβολαίου, τις εξαιρέσεις, τα μέτρα προστασίας και τις προυποθέσεις καλής λειτουργίας του κινδύνου. είναι λοιπόν άριστο να υπάρχει ένα συμβόλαιο ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ για κάλυψη ΕΞ ΙΔΙΩΝ συμβολαίων, το δέ κόστος του ελάχιστο. Αυτό βοηθάει για τις διαφορές που θα προκύψουν με την ασφαλιστική εταιρία του ασφαλισμένου και απορρέουν από ασφαλιστήρια συμβόλαια που αφορούν την κύρια κατοικία ή την οικογένεια. 


1. Παραδείγματα
  • Το σπίτι του ασφαλισμένου καίγεται και η ασφαλιστική εταιρία δεν τον αποζημιώνει.
  • Μετά τον σεισμό η ασφαλιστική εταιρία του ασφαλισμένου δεν τον αποζημιώνει στο ύψος της ζημιάς που προκλήθηκε.
  • Με την λήξη ασφαλιστηρίου Ζωής δεν καταβάλλονται στον ασφαλισμένο όσα προκύπτουν από το ασφαλιστήριο.
  • Ο ασφαλισμένος εισάγεται στο νοσοκομείο και η ασφαλιστική του εταιρία δεν τον καλύπτει ή πληρώνει μέρος εξόδων.

2. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις καλύπτονται για λογ/σμό του ασφαλισμένου:

  • Οι αμοιβές δικηγόρου της εκλογής του ασφαλισμένου,
  • Τα δικαστικά έξοδα,
  • Οι αποζημιώσεις κλητευθέντων μαρτύρων και διορισθέντων πραγματογνωμόνων,
  • Οι  αμοιβές δικαστικών επιμελητών,
  • Οι  αναγκαίες προκαταβολές δικαστικών εξόδων,
  • Την επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη.

3. Ασφαλιζόμενα Πρόσωπα είναι

Ο ασφαλισμένος, η σύζυγος και τα ανύπαντρα παιδιά μέχρι το 25έτος της ηλικίας τους, εφόσον συνοικούν στην ιδιωτική ζωή και στην επαγγελματική τους δραστηριότητα.

4. Έκταση της κάλυψης

Η κάλυψη ισχύει σε όλες τις χώρες της Ευρώπης καθώς και σε αυτές που βρέχονται από την Μεσόγειο Θάλασσα.