Τετάρτη 26 Ιουλίου 2017

Ασφάλιση Κατοικίας & Περιεχομένου από 11,50 ευρώ!


Η προσφορά αυτή σας δίνει την δυνατότητα να ασφαλίσετε την κατοικίας σας με  οικονομία, ευελιξία και πολλές επιλογές. Είναι ένα πρόγραμμα που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες αλλά και στο βαθμό προστασίας που επιθυμείτε, ανάλογα με τις οικονομικές σας δυνατότητες!

Καλύψεις:
 • Πυρκαγιά
 • Κεραυνός
 • Έκρηξη οικιακών συσκευών
 • Πυρκαγιά από δάσος
 • Καπνός
 • Βραχυκύκλωμα σε Α' κίνδυνο έως 3,500 ευρώ
 • Έκρηξη ευρεία
 • Ίδια ζημία λέβητα κεντρικής θέρμανσης έως 3,000 ευρώ
 • Ζημιές κατ' εντολή των αρχών
 • Θύελλα καταιγίδα
 • Πλημμύρα
 • Χιόνι-χαλάζι-παγετός
 • Έξοδα άντλησης υδάτων έως 2,000 ευρώ
 • Διάρρηξη σωληνώσεων ύδρευσης/θέρμανσης/κλιματισμού/αποχέτευσης
 • Καλύπτονται οι διερευνητικές εργασίες έως 1,500 ευρώ.
 • Ίδιες ζημιές σωληνώσεων έως 300 ευρώ
 • Κατολίσθηση -καθίζηση
 • Πτώση δέντρων - στύλων
 • Πτώση αεροσκάφους
 • Πρόσκρουση οχήματος
 • Στάσεις-απεργίες-οχλαγωγίες-πολιτικές ταραχές
 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Κακόβουλες ενέργειες
 • Έξοδα αρχιτέκτονα - μηχανικού έως 5,000 ευρώ
 • Κρύσταλλα - θραύση εξ.κρυστάλλων σε Α' κίνδυνο έως 3,000 ευρώ ετησίως
 • Αποκομιδή ερειπίων έως 2% επί της αξίας του κτιρίου
 • Καλύπτονται οι δόσεις στεγαστικού δανείου σε περίπτωση ολικής καταστροφής της κατοικίας συνέπεια καλυπτόμενου κινδύνου για 6 μήνες με μέγιστο ποσό των 500 ευρώ ανά μήνα
 • Αστική ευθύνη πυρκαγιάς έως 20% του συνολικού ποσού και έως 100,000 ευρώ ετησίως
 • Αστική ευθύνη προς τρίτους έως 15% του συνολικού ποσού και έως 50,000 ευρώ ετησίως
 • Οικογενειακή αστική ευθύνη συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης από τα κατοικίδια ζώα έως 20,000 ευρώ ετησίως
 • Αξία αντικατάστασης
 • Όρος Πρόνοιας 10%
 • Έξοδα δημοσίων αρχών έως 10,000 ευρώ
 • Ζημιές στο κτίριο από κλοπή έως 3,000 ευρώ
 • Ζημιές στον ηλιακό θερμοσίφωνα έως 3,000 ευρώ
 • Έξοδα αντικατάστασης κλειδαριάς -απολεσθέντων κλειδιών μετά από διάρρηξη έως 250 ευρώ
 • Κλοπή συνέπεια διαρρήξεως, αναρριχήσεως, αντικλείδι
 • Ζημιές στο περιεχόμενο από κλοπή
 • Κοσμήματα εντός πακτωμένου χρηματοκιβωτίου μέσα στην ασφαλισμένη κατοικία συνέπεια κλοπής διαρρήξεως έως 5,000 ευρώ ανά ζημιογόνο γεγονός και ετησίως
 • Ζημιές κατά την προσωρινή μεταφορά οικοσυσκευής (μετά από ζημιά) έως 5,000 ευρώ
 • Αλλοίωση τροφίμων στον καταψύκτη έως 500 ευρώ
 • Εναλλακτική κατοικία έως 12 μήνες και έως 5% επί της αξίας του κτιρίου
 • Έξοδα μεταφοράς οικοσυσκευής έως 1,500 ευρώ
 • Έξοδα αποθήκευσης οικοσυσκευής ( μετά από ζημιά καλυπτόμενου κινδύνου) έως 5,000 ευρώ
 • Έξοδα φύλαξης κατοικίας σε περίπτωση που το κτίσμα χαρακτηριστεί ακατάλληλο για κατοίκιση συνέπεια  καλυπτόμενου κινδύνου, για αμοιβή εταιρείας φύλαξης έως 1,500 ευρώ ανά ζημιογόνο γεγονός και ετησίως
 • Απώλεια εισοδήματος από ενοίκια έως 12 μήνες και έως 10% επί της αξίας του κτιρίου
 • Καλύπτεται η διαμονή σε ξενοδοχείο σε περίπτωση που το κτίσμα χαρακτηριστεί ακατάλληλο για κατοίκιση συνέπεια καλυπτόμενου κινδίνου για 15 ημέρες Χ 100 ευρώ ανά ημέρα
 • Καλύπτονται αντικείμενα στερεά προσδεμένα στην εξωτερική πλευρά του κτιρίου ,τέντες και τα εξαρτήματα αυτών , εγκαταστάσεις κεραιών, πέργκολες, πισίνες, BBQ, γκαράζ, μαντρότοιχοι, αυλόπορτες, κιόσκια για ζημιά από καλυπτόμενο κίνδυνο 'εως του ποσού των 3,000 ευρώ ανά ζημιογόνο γεγονός και ετησίως
 • Σεισμός Κτιρίου και Περιεχομένου (απαλλαγή 2% επί του ασφαλισμένου κεφαλαίου).


* Η παραπάνω προσφορά τιμολογήθηκε με βάση το πρόγραμμα Προστασία Στέγης 2 και αφορά μόνιμες κατοικίες 70 τ.μ. στο λεκανοπέδιο Αττικής με άδεια οικοδόμισης το 2001. Το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο είναι 70000 ευρώ και το κεφάλαιο περιεχομένου 25000 ευρώ. Πρόκειται για ετήσιο συμβόλαιο, με συνολικό κόστος 138,04 ευρώ και με την δυνατότητα πληρωμής των ασφαλίστρων σε 2 και 4 δόσεις.Το πρόγραμμα δίνεται και χωρίς απαλλαγές.