Τρίτη 25 Ιουλίου 2017

Συχνές ερωτήσεις για τα Πανευρωπαικο Προσωπικο Συνταξιοδοτικό Προιόν
Τι είναι ένα πανευρωπαϊκό προσωπικό συνταξιοδοτικό προϊόν (PEPP);
Το PEPP είναι ένα εθελοντικό σύστημα προσωπικών συντάξεων που θα προσφέρει στους καταναλωτές μια νέα πανευρωπαϊκή δυνατότητα εξοικονόμησης για συνταξιοδότηση. Αυτός ο νέος τύπος προϊόντος έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει στους αποταμιευτές μεγαλύτερη επιλογή όταν τοποθετούν τα χρήματα στην γήρανση και τους παρέχουν ανταγωνιστικότερα προϊόντα. Θα μπορούσε να προσφερθεί από ένα ευρύ φάσμα χρηματοπιστωτικών εταιρειών όπως ασφαλιστικές εταιρείες, τράπεζες, επαγγελματικά συνταξιοδοτικά ταμεία, ορισμένες επιχειρήσεις επενδύσεων και διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων.

Η πρόταση της Επιτροπής θα θέσει τα θεμέλια για μια πανευρωπαϊκή αγορά προσωπικών συντάξεων, διασφαλίζοντας την τυποποίηση των κύριων χαρακτηριστικών του προϊόντος, όπως απαιτήσεις διαφάνειας, επενδυτικούς κανόνες, εναλλαγή και φορητότητα. Θα εξασφαλίσει επαρκή προστασία των καταναλωτών στα βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, ενώ ταυτόχρονα θα είναι αρκετά ευέλικτη ώστε να επιτρέπει σε διαφορετικούς παρόχους να προσαρμόζουν προϊόντα ώστε να ταιριάζουν στο επιχειρηματικό τους μοντέλο. Αυτή η πρωτοβουλία συμπληρώνει τα υφιστάμενα συνταξιοδοτικά προγράμματα, είτε πρόκειται για κρατικές, επαγγελματικές είτε για προσωπικές συντάξεις, και δεν θα τα αντικαταστήσει ή θα τα υποκαταστήσει.
Γιατί προτείνει η Επιτροπή ένα πλαίσιο PEPP;
Η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια άνευ προηγουμένου δημογραφική πρόκληση που θα αυξήσει την πίεση στα δημόσια οικονομικά. Κατά τα επόμενα 50 χρόνια, το μερίδιο του πληθυσμού σε ηλικία συνταξιοδότησης έναντι των ατόμων σε ηλικία εργασίας προβλέπεται να διπλασιαστεί (από τέσσερις σε ένα, δύο σε ένα, δηλαδή δύο άτομα σε ηλικία εργασίας σε έναν συνταξιούχο). Αυτό απαιτεί μεταρρυθμίσεις στα εθνικά συνταξιοδοτικά συστήματα, τα οποία έχουν ήδη ξεκινήσει ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ. Μέρος της απάντησης είναι τα επαγγελματικά και προσωπικά συνταξιοδοτικά συστήματα που συμπληρώνουν τις κρατικές συντάξεις.
Ένα ζήτημα, ωστόσο, είναι ότι η ευρωπαϊκή αγορά προσωπικών συντάξεων είναι κατακερματισμένη και ανομοιογενής. Οι προσφορές συγκεντρώνονται σε λίγα κράτη μέλη, ενώ σε ορισμένες άλλες είναι σχεδόν ανύπαρκτες. Αυτή η διαφοροποίηση της προσφοράς συνδέεται με ένα συνονθύλευμα κανόνων σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο, γεγονός που παρεμποδίζει την ανάπτυξη μιας μεγάλης και ανταγωνιστικής αγοράς σε επίπεδο ΕΕ για προσωπικές συντάξεις. Το καθεστώς PEPP θα παρείχε τις δομικές μονάδες για τη δημιουργία ενός εθελοντικού ενιαίου προσωπικού συνταξιοδοτικού προϊόντος το οποίο θα μπορούσε να διατεθεί στην αγορά από παρόχους σε πανευρωπαϊκή κλίμακα. Οι φορείς παροχής συντάξεων σημείωσαν το ενδιαφέρον τους κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης της Επιτροπής σχετικά με τις συντάξεις. Το PEPP αναμένεται να οδηγήσει σε ευρύτερη προσφορά προσωπικών συνταξιοδοτικών προϊόντων στην ΕΕ, με τους παρόχους να είναι σε θέση να συγκεντρώνουν περιουσιακά στοιχεία και να διαφοροποιούν τις επενδύσεις τους σε όλα τα κράτη μέλη,
Μια πιο ανεπτυγμένη αγορά προσωπικών συντάξεων στην ΕΕ αναμένεται επίσης να κατευθύνει περισσότερες εξοικονομήσεις σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις και να αυξήσει το βάθος, τη ρευστότητα και την αποδοτικότητα των κεφαλαιαγορών. Αυτό θα συμβάλει τελικά στην ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην ΕΕ και θα συμβάλει σημαντικά στους στόχους των σχεδίων της ΕΕ για την Ένωση Κεφαλαιαγοράς και το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη.
Η πρωτοβουλία PEPP αποτελεί επίσης μέρος του σχεδίου δράσης για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες των καταναλωτών που υπέβαλε η Επιτροπή τον Μάρτιο του 2017. Για τους καταναλωτές, το PEPP θα προσφέρει μια νέα απλή, διαφανή και οικονομικά αποδοτική επιλογή εξοικονόμησης για συνταξιοδότηση πέραν των κρατικών και επαγγελματικών Συντάξεις. Σήμερα, μόνο το 27% των Ευρωπαίων ηλικίας μεταξύ 25 και 59 ετών έχουν εγγραφεί σε προσωπικό συνταξιοδοτικό προϊόν, κυρίως σε λίγες χώρες της ΕΕ.
Ποιος μπορεί να οφελειθεί με ένα PEPP;
Τα PEPP θα είναι διαθέσιμα σε όλα τα άτομα που επιθυμούν να εξοικονομήσουν χρήματα για συνταξιοδότηση, είτε εργάζονται, είτε είναι άνεργοι, είτε εργάζονται είτε εκπαιδεύονται. Τα PEPP θα μπορούσαν να είναι ιδιαίτερα ελκυστικά τόσο για τους μετακινούμενους πολίτες όσο και για αυτοαπασχολούμενους που δεν συμμετέχουν σε κρατικές παροχές ή επαγγελματικές συνταξιοδοτικές παροχές. Οι νέοι θα μπορούσαν επίσης να επωφεληθούν από την αρχική εξοικονόμηση για συνταξιοδότηση νωρίς: όσο περισσότερο είναι ο επενδυτικός ορίζοντας, τόσο περισσότερο το PEPP μπορεί να συμβάλει στο εισόδημα κατά τη συνταξιοδότηση. Καθώς τα PEPPs θα είναι συμπληρωματικά συνταξιοδοτικά προϊόντα αποταμίευσης, μπορεί κανείς να συμβάλει σε μια PEPP ακόμα και όταν ήδη συνταξιοδοτείται.
Ποια είναι τα οφέλη για τους αποταμιευτές;
Τα PEPPs είναι σχεδιασμένα να είναι απλά και οικονομικά αποδοτικά ευρωπαϊκά συνταξιοδοτικά προϊόντα αποταμίευσης. Για τους αποταμιευτές, αυτή η νέα επιλογή θα αποτελέσει μια ευκαιρία για να γεφυρωθεί το χάσμα των συντάξεων. Οι καταναλωτές θα επωφεληθούν επίσης από τον αυξημένο ανταγωνισμό μεταξύ των παρόχων PEPP και από μια πιο δυναμική αγορά προσωπικού συνταξιοδοτικού συστήματος.
Τα ΠΕΑΠ θα περιλαμβάνουν μια προεπιλεγμένη επενδυτική επιλογή για την πλειονότητα των αποταμιευτών, βάσει της οποίας ο αποταμιευτής ανακτά τουλάχιστον το επενδυμένο κεφάλαιο και έναν περιορισμένο αριθμό εναλλακτικών επενδυτικών επιλογών. Τα τέλη και τα κόστη θα είναι διαφανή , θα αποκαλυφθούν μέσω ενός απλού εγγράφου βασικών πληροφοριών (KID) που θα παρασχεθεί πριν από την αγορά, καθώς και μιας τυποποιημένης δήλωσης παροχών κατά τη διάρκεια της ζωής του προϊόντος.
Οι πάροχοι θα έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν PEPP σε πανευρωπαϊκή βάση, επιτρέποντας στους αποταμιευτές να κινούνται πέρα ​​από τα σύνορα χωρίς να χρειάζεται να αλλάξουν προϊόν. Η τυποποίηση των βασικών χαρακτηριστικών του προϊόντος θα συνδυαστεί με την ευελιξία για την αντιμετώπιση των εθνικών διαφορών. Τα PEPP θα επιτρέψουν επίσης τη δυνατότητα εναλλαγής παρόχων ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ανά πενταετία, με ανώτατο κόστος. Το χαρακτηριστικό αυτό θα επιτρέψει τη δυνατότητα μεταφοράς των συσσωρευμένων αποταμιεύσεων μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ διατηρώντας παράλληλα την ίδια σύμβαση. Ο κανονισμός PEPP θα διευκολύνει επίσης την πρόσβαση, επιτρέποντας την ηλεκτρονική διανομή και αγορά των ΠΕΠΠ.
Με άλλα λόγια, η PEPP θα προσφέρει πρόσθετα κίνητρα για τους ανθρώπους να εξοικονομήσουν χρήματα για τη σύνταξή τους, παράλληλα με τις επαγγελματικές και κρατικές συντάξεις που είναι διαθέσιμες σήμερα. Με την εφαρμογή της PEPP, η ευρωπαϊκή αγορά προσωπικών συνταξιοδοτικών προϊόντων θα αυξηθεί σημαντικά ταχύτερα.
Ποια είναι τα οφέλη για τους παρόχους;
Για τους παρόχους , το πλαίσιο PEPP θα επιτρέψει τη συγκέντρωση περιουσιακών στοιχείων και τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας, γεγονός που θα συμβάλει στην ολοκλήρωση της Ένωσης Κεφαλαιαγοράς (CMU). Οι πάροχοι PEPP θα επωφεληθούν από μια πραγματική ενιαία αγορά για το PEPP και από τη διευκόλυνση της διασυνοριακής διανομής, συμπεριλαμβανομένου διαβατηρίου της ΕΕ.
Οι ασφαλιστές, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς προσωπικών συντάξεων σήμερα, θα επωφεληθούν επεκτείνοντας τις δραστηριότητές τους από το μεγαλύτερο μέρος της εγχώριας διανομής στην ΕΕ ως σύνολο, αξιοποιώντας τα οφέλη της κλίμακας και της συγκέντρωσης περιουσιακών στοιχείων.
Οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά θα επωφεληθούν επίσης χάρη στην τυποποίηση των βασικών χαρακτηριστικών PEPP, τη δυνατότητα πώλησης των PEPP online και τη διανομή τους σε πολλά κράτη μέλη με μία μόνο άδεια προϊόντος.  
Ποιο είναι το δυναμικό της αγοράς των PEPPs;
Στο πλαίσιο της εκτίμησης των επιπτώσεων, η Επιτροπή ανέλυσε τις δυνητικές επιπτώσεις του PEPP στις κεφαλαιαγορές. Μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε από έναν σύμβουλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκτιμά ότι οι σημερινοί παροχείς προσωπικών συντάξεων στην ΕΕ κατέχουν περιουσιακά στοιχεία ύψους 700 δισεκατομμυρίων ευρώ. Hyperlink Σύμφωνα με τη μελέτη αυτή, το PEPP έχει τη δυνατότητα να διπλασιάσει την ανάπτυξη της αγοράς προσωπικών συντάξεων: μέχρι το 2030, οι πάροχοι προσωπικών συντάξεων θα διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία ύψους 2.100 δισ. Ευρώ με PEPP και μόνο 1.400 δισ. Ευρώ χωρίς PEPP. Αυτό γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι το PEPP λαμβάνει ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση σε όλα τα κράτη μέλη.
Η αύξηση αυτή αντιπροσωπεύει επιπρόσθετες επενδύσεις ύψους 231 δισεκατομμυρίων ευρώ σε μετοχές και 385 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις σε χρεόγραφα, εκ των οποίων 14 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεων σε μη εισηγμένες υποδομές, εάν χρησιμοποιούνται γενικώς αποδεκτές υποθέσεις για διαφοροποιημένες επενδύσεις. Αυτή η πρόσθετη χρηματοδότηση θα βοηθούσε ιδιαίτερα τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις με τις χρηματοδοτικές τους ανάγκες, ιδίως με τη μορφή ομολόγων και εισηγμένων μετοχών. Φυσικά, τα PEPP θα είναι μακροπρόθεσμα προϊόντα αποταμίευσης και κατά συνέπεια θα χρειαστεί χρόνος για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους.
Πώς θα έρθει ένα PEPP στην αγορά;
Ως πρώτο βήμα, για την παροχή PEPP, ο πάροχος πρέπει να εξουσιοδοτηθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της ΕΕ, όπως η ΦερεγγυότηταII για τις ασφαλιστικές εταιρείες ή η οδηγία για τις επιχειρήσεις συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) για τις επιχειρήσεις επενδύσεων.
Δεύτερον, ο πάροχος πρέπει να ζητήσει άδεια από την  Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) για το PEPP του . Η ΕΑΑΕΣ θα εκτιμήσει, μεταξύ άλλων, τη συμμόρφωση του προτεινόμενου ΠΕΕΠ με τον κανονισμό και τον τρόπο με τον οποίο η επενδυτική στρατηγική θα επιτρέψει την επίτευξη των αποτελεσμάτων της συνταξιοδότησης που περιέχονται στους συμβατικούς κανόνες της PEPP. Η ΕΑΑΕΣ θα δημοσιεύσει τον κατάλογο των εγκεκριμένων PEPP.
Μετά την έγκριση του προϊόντος, ο κατασκευαστής PEPP θα μπορούσε στη συνέχεια να διανείμει το PEPP σε ολόκληρη την ΕΕ ή να το διανείμει από άλλη επιχείρηση που έχει λάβει άδεια βάσει της υφιστάμενης τομεακής νομοθεσίας της ΕΕ, δηλαδή της οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MIFID II) και της οδηγίας για την ασφάλιση ασφάλισης . Οι διανομείς που είναι εξουσιοδοτημένοι βάσει των κανόνων της ΕΕ, όπως είναι οι μεσάζοντες που ρυθμίζονται σύμφωνα με την οδηγία για την ασφάλιση ασφάλισης, μπορούν επίσης να διανέμουν ένα PEPP που έχουν παραχθεί από άλλους παρόχους.
Ωστόσο, θα υπάρξουν συγκεκριμένοι συμπληρωματικοί κανόνες, ιδίως προκειμένου να ενθαρρυνθεί η διαδικτυακή διανομή, ώστε να καταστεί δυνατή η πώληση της ασφαλούς επενδυτικής επιλογής χωρίς προκαταβολές και να προσαρμοστούν οι απαιτήσεις πληροφόρησης στη φύση αυτού του συνταξιοδοτικού προϊόντος, βασιζόμενου στον κανονισμό σε βασικές πληροφορίες Έγγραφα για συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα λιανικής και ασφάλισης (PRIIP) .
Ποια είναι τα κύρια πλεονεκτήματα του PEPP για αποταμιευτές;
Ο προτεινόμενος κανονισμός PEPP θα καθορίσει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά και κανόνες βασικού προϊόντος:
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Οι αποταμιευτές PEPP θα μπορούν να επιλέξουν μέχρι και πέντε επιλογές αποταμίευσης. Οι πάροχοι θα σχεδιάσουν αυτές τις επιλογές εξοικονόμησης χρησιμοποιώντας τεχνικές προστασίας των επενδύσεων που θα είναι σε θέση να εξασφαλίσουν υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών. Μια ασφαλής επιλογή προεπιλεγμένης επένδυσης, σύμφωνα με την οποία οι αποταμιευτές αποκομίζουν τουλάχιστον το εξοικονόμητο κεφάλαιο, θα προσφέρεται σε κάθε PEPP.
Οι αποταμιευτές PEPP θα μπορούν να μεταβούν σε άλλη επιλογή εξοικονόμησης μία φορά κάθε πέντε χρόνια, με ανώτατο κόστος, δηλαδή να περιορίζονται στο μέγιστο 1,5% του θετικού υπολοίπου. Οι πάροχοι PEPP μπορούν να επενδύσουν σε διάφορους τύπους περιουσιακών στοιχείων, υπό την προϋπόθεση ότι σέβονται την αρχή του «συνετού προσώπου» και επενδύουν τα περιουσιακά στοιχεία στο καλύτερο μακροπρόθεσμο συμφέρον των αποταμιευτών PEPP.
Το PEPP ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ ΣΤΗΝ ΕΕ
Το PEPP θα είναι φορητό μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, δηλαδή οι αποταμιευτές PEPP θα μπορούν να συνεχίσουν να συμβάλλουν στο PEPP τους όταν μετακινούνται σε άλλο κράτος μέλος. Το PEPP θα περιλαμβάνει εθνικά τμήματα, προσαρμοσμένα στις ειδικές εθνικές φορολογικές απαιτήσεις.
Κατά τα πρώτα τρία χρόνια εφαρμογής του πλαισίου PEPP, οι πάροχοι PEPP θα πρέπει να ενημερώσουν τους PEPP αποταμιευτές διαθέσιμων διαμερισμάτων. Ωστόσο, τρία χρόνια μετά την έναρξη της πρωτοβουλίας PEPP, οι πάροχοι θα πρέπει να εφαρμόσουν τη φορητότητα για αποταμιευτές PEPP σε ολόκληρη την ΕΕ. Αυτή η κλιμακωτή προσέγγιση θα επιτρέψει στους παρόχους να προσαρμοστούν στο πλαίσιο της PEPP και να δημιουργήσουν σταδιακά τα διαμερίσματα στα διάφορα κράτη μέλη.
Εάν μετακινηθούν εντός της ΕΕ, οι αποταμιευτές PEPP θα έχουν τη δυνατότητα είτε να συνεισφέρουν σε ένα νέο εθνικό διαμέρισμα εντός του ίδιου PEPP είτε να μεταφέρουν συσσωρευμένα δικαιώματα σε αυτό το νέο διαμέρισμα χωρίς εκκαθάριση περιουσιακών στοιχείων. Το τελευταίο μπορεί να συνεπάγεται φορολογικές συνέπειες ανάλογα με το κράτος μέλος από το οποίο ζητείται η μεταφορά από τον ασφαλιζόμενο. Ουσιαστικά σημαίνει ότι οι αποταμιευτές PEPP που ζουν σε πολλά κράτη μέλη κατά τη διάρκεια της σύμβασης PEPP θα συγκεντρώσουν κεφάλαια σε πολλαπλά διαμερίσματα, τα οποία θα συμμορφώνονται με τις εθνικές απαιτήσεις του κράτους μέλους στο οποίο έχουν συγκεντρώσει κεφάλαια.
ΕΥΚΟΛΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ
Το πλαίσιο PEPP περιλαμβάνει το δικαίωμα των αποταμιευτών PEPP να αλλάζουν τους παρόχους, με ένα ανώτατο όριο για το κόστος μετάβασης. Η αλλαγή σε αυτές τις συνθήκες θα είναι δυνατή μόνο σε ένα άλλο PEPP και όχι σε άλλα χρηματοπιστωτικά προϊόντα.
Δεδομένου ότι το PEPP είναι μακροπρόθεσμο προϊόν, το δικαίωμα αυτό περιορίζεται σε μία φορά κάθε πέντε χρόνια.
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΟΥΣ
Οι πάροχοι PEPP θα μπορούν να προσφέρουν διαφορετικούς τύπους επιλογών πληρωμής - ετήσιες προσόδους, εφάπαξ ποσά, συνδυασμό των δύο ή τακτικές αναλήψεις. Οι αποταμιευτές PEPP θα έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν την προτιμώμενη επιλογή τους κάθε πέντε χρόνια στο πλαίσιο του συστήματος PEPP, προκειμένου να επωφεληθούν από την επαρκή ευελιξία.
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ
Τα PEPP θα πωλούνται συνήθως με σε βάθος συμβουλές, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους καθώς και τις γνώσεις και την εμπειρία του στην επένδυση, επιτρέποντας στον πωλητή να κάνει μια εξατομικευμένη σύσταση του PEPP που είναι η πλέον κατάλληλη για την κατάσταση του saver .
Θα παρέχονται πληροφορίες για το προϊόν PEPP για δυνητικούς αποταμιευτές PEPP σε ένα έγγραφο βασικών πληροφοριών PEPP και κατά τη διάρκεια ζωής του προϊόντος, οι αποταμιευτές PEPP θα λαμβάνουν περιοδικές πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των αποταμιεύσεών τους. Περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη διάρθρωση του κόστους του προϊόντος, τους κινδύνους και τα οφέλη του προϊόντος, τις διάφορες διαθέσιμες επιλογές επένδυσης, τις υπάρχουσες επιλογές εναλλαγής ή τον τρόπο με τον οποίο θα λάβετε παροχές κατά την πληρωμή.    
Ωστόσο, οι αποταμιευτές PEPP θα μπορούν να παραιτηθούν από το δικαίωμα παροχής συμβουλών κατά την αγορά ενός PEPP στην επιλογή ασφαλούς προεπιλεγμένης επένδυσης. Σε αυτήν την περίπτωση, ο πωλητής θα πρέπει, υπό ορισμένες συνθήκες και ανάλογα με την πολυπλοκότητα του PEPP, να υποβάλει ερωτήσεις σχετικά με τις γνώσεις και την εμπειρία του αποταμιευτή της PEPP, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η προβλεπόμενη PEPP είναι κατάλληλη για την αποταμίευση.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Το PEPP θα απαιτήσει από τους παρόχους να γνωστοποιούν όλες τις αμοιβές στους αποταμιευτές προτού εγγράψουν σε ένα έγγραφο βασικών πληροφοριών και κατά τη διάρκεια της ζωής τους στο PEPP στην ετήσια έκθεση περί παροχών. Αυτό θα διευκολύνει τη σύγκριση με τα τέλη που χρεώνονται από διαφορετικούς παρόχους. Αυτή η αυξημένη διαφάνεια και η δυνατότητα αλλαγής παρόχων δημιουργούν κίνητρα για τους παρόχους να διατηρούν χαμηλά τα τέλη τους.
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ
Το PEPP θα είναι επίσης οικονομικά αποδοτικό για τους παρόχους. Η πρόταση PEPP προσφέρει στους παρόχους τα δομικά στοιχεία για να αναπτύξουν τα πανευρωπαϊκά προσωπικά συνταξιοδοτικά τους προϊόντα βασισμένα σε βασικά τυποποιημένα χαρακτηριστικά προϊόντων. Αφού εξουσιοδοτηθούν, οι πάροχοι μπορούν να διανέμουν PEPP σε καταναλωτές σε όλη την ΕΕ. Μπορούν να επωφεληθούν από οικονομίες κλίμακας, π.χ. με τη συγκέντρωση περιουσιακών στοιχείων της ευρύτερης αγοράς της ΕΕ. Τέλος, οι πάροχοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν την καινοτόμο δυνατότητα διανομής μέσω διαδικτύου για να μειώσουν το κόστος τους.
Πώς θα προστατεύσει το PEPP τα οικονομικά συμφέροντα των αποταμιευτών;
Προκειμένου να προστατευθούν τα οικονομικά συμφέροντα των αποταμιευτών, κάθε ΠΕΕΑ πρέπει να περιλαμβάνει μια επιλογή αθέτησης επενδύσεων χαμηλότερου κινδύνου με τις υποχρεωτικές τεχνικές μετριασμού του κινδύνου. Οι τεχνικές μετριασμού του κινδύνου έχουν ως στόχο τη μείωση της έκθεσης των αποταμιευτών σε κίνδυνο. Όλες οι επενδυτικές επιλογές στο πλαίσιο της πρότασης PEPP περιλαμβάνουν μια τεχνική μετριασμού του κινδύνου. Η τεχνική θα επιλεγεί από τους παρόχους και μπορεί να λάβει τη μορφή εγγύησης, κύκλου ζωής (δηλαδή το χαρτοφυλάκιο θα ισορροπείται προς ασφαλέστερες επενδύσεις όταν η εξοικονόμηση πλησιάζει την ηλικία αποπληρωμής) ή οποιαδήποτε άλλη μορφή που παρέχει επαρκείς εγγυήσεις για τους καταναλωτές. Οι πάροχοι θα λάβουν υπόψη τις εθνικές απαιτήσεις ή τις συγκεκριμένες επιθυμίες των καταναλωτών σε ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος κατά την εφαρμογή αυτού του χαρακτηριστικού προϊόντος.
Επιπλέον, η προεπιλεγμένη επενδυτική επιλογή, η οποία θα πρέπει να καλύπτει την πλειοψηφία των αποταμιευτών, συνεπάγεται προστασία κεφαλαίου, διασφαλίζοντας ότι ο αποταμιευτής επιστρέφει τουλάχιστον το ονομαστικό κεφάλαιο που επενδύεται.
Οι πάροχοι PEPP θα είναι ελεύθεροι να προσφέρουν διαφορετικές επενδυτικές επιλογές με πιο επιθετικές ή εναλλακτικές στρατηγικές επένδυσης, οι οποίες οι αποταμιευτές θα μπορούν να επιλέξουν με δική τους πρωτοβουλία και μετά από κατάλληλες επαγγελματικές συμβουλές από τον πάροχο ή / και τον διανομέα σχετικά με τους σχετικούς κινδύνους Επενδυτική επιλογή, όπου ο καταναλωτής θα μπορούσε να απαλλαγεί από την ανάγκη παροχής συμβουλών).
Για να εξασφαλιστεί η καταλληλότητα των επενδύσεων με την πάροδο του χρόνου, οι αποταμιευτές PEPP θα μπορούν να μεταβούν σε άλλη επενδυτική επιλογή μία φορά κάθε πέντε χρόνια.
Ποιος θα είναι υπεύθυνος για την εποπτεία των ΠΕΑΠ;
Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) θα είναι υπεύθυνη για την έγκριση των ΠΕΑΠ και τη διατήρηση ενός κεντρικού μητρώου για τα PEPP σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι εθνικές εποπτικές αρχές θα εξακολουθήσουν να είναι υπεύθυνες για την εποπτεία των παρόχων PEPP. Προκειμένου να επιτευχθεί εποπτική σύγκλιση, η ΕΑΑΕΣ θα παρακολουθεί επίσης την αγορά και θα εξετάζει τα ετήσια σχέδια εποπτείας των εθνικών αρμόδιων αρχών.
Προκειμένου να διασφαλιστούν υψηλά πρότυπα ποιότητας για την ετικέτα PEPP, η ΕΑΑΕΣ είναι εξουσιοδοτημένη να αποσύρει την άδεια προϊόντος σε περίπτωση που ένας πάροχος δεν ανταποκρίνεται πλέον στις απαιτήσεις της PEPP. Ζητείται επίσης από την ΕΑΑΕΣ να συλλέξει πληροφορίες και να υποβάλει έκθεση σχετικά με τα δεδομένα της αγοράς και να υποβάλλει περιοδικές εκθέσεις στην Επιτροπή.
Επιπλέον, η Επιτροπή θα εξετάσει διαδικασίες επί παραβάσει για να εξασφαλίσει ότι οι αποταμιευτές PEPP μπορούν να αγοράζουν αντικειμενικά συγκρίσιμα PEPP από παρόχους εγκατεστημένους οπουδήποτε στην ΕΕ.
Ποιες είναι οι υποχρεώσεις για τους παρόχους PEPP;
Οι υποχρεώσεις για τους παρόχους περιλαμβάνουν την προσφορά μιας προεπιλεγμένης επενδυτικής επιλογής με κάποια προστασία κεφαλαίου και τον περιορισμό του αριθμού επενδυτικών επιλογών για αποταμιευτές PEPP σε πέντε το πολύ για να διευκολυνθεί η επιλογή των αποταμιευτών. Οι πάροχοι πρέπει επίσης να διασφαλίσουν ότι οι αποταμιευτές PEPP είναι επαρκώς ενημερωμένοι και ενημερωμένοι για το προϊόν. Οι προμηθευτές PEPP πρέπει να ακολουθούν τα τυποποιημένα χαρακτηριστικά του πλαισίου PEPP κατά την ανάπτυξη ενός PEPP, ενώ μπορούν να ασκούν ευελιξία όσον αφορά τα άλλα χαρακτηριστικά.
Υπάρχουν υποχρεωτικές επενδυτικές απαιτήσεις για τους παρόχους;
Όχι. Οι πάροχοι PEPP μπορούν να επενδύσουν σε διάφορα είδη περιουσιακών στοιχείων, υπό την προϋπόθεση ότι σέβονται την αρχή του συνετού προσώπου. Περιλαμβάνει σειρά κανόνων για υγιείς επενδύσεις, όπως τα εξής: τα περιουσιακά στοιχεία επενδύονται στα καλύτερα μακροπρόθεσμα συμφέροντα των καταναλωτών, επενδύονται κατά κύριο λόγο σε ρυθμιζόμενες αγορές και σε παράγωγα μέσα μόνο στο βαθμό που αυτό είναι επωφελές για αποτελεσματικό χαρτοφυλάκιο διαχείριση.
Πότε θα έρθουν οι PEPP στην αγορά;
Η πρόταση θα συζητηθεί τώρα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Μόλις εγκριθεί, ο κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Από τη στιγμή που ο κανονισμός θα τεθεί σε εφαρμογή, μετά από τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων κατά τη διάρκεια της φάσης διαβούλευσης, οι προσδοκίες είναι ότι μετά από δύο περίπου χρόνια, οι πρώτοι φορείς θα αρχίσουν να προσφέρουν PEPP στην αγορά. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τις επιπτώσεις του κανονισμού πέντε χρόνια μετά την έναρξη της εφαρμογής του.
Γιατί εκδίδει η Επιτροπή αυτή τη σύσταση;
Κάθε κράτος μέλος έχει τους δικούς του κανόνες για τη φορολόγηση των προσωπικών συντάξεων. Οι σημερινές αγορές προσωπικών συντάξεων έχουν αναπτυχθεί στα κράτη μέλη υπό την επήρεια εθνικών φορολογικών κινήτρων. Για να δημιουργηθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τα PEPP προς τα υπάρχοντα συνταξιοδοτικά προϊόντα στα κράτη μέλη, η Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να χορηγούν την ίδια φορολογική μεταχείριση στους PEPPs που παρέχουν σε παρόμοια υφιστάμενα εθνικά συνταξιοδοτικά προϊόντα, ακόμη και αν το PEPP δεν Όλα τα εθνικά κριτήρια για φορολογικές ελαφρύνσεις. Η Επιτροπή καλεί επίσης τα κράτη μέλη που διαθέτουν περισσότερους από έναν τύπους ΣΔΙΤ να παρέχουν στους PEPP την ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση που παρέχεται στις ΣΔΙΤ τους.
Επιπλέον, η Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τη φορολόγηση των σημερινών συνταξιοδοτικών τους προϊόντων. Η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτή η προσέγγιση θα φέρει με την πάροδο του χρόνου πιο κοντά μεταξύ τους τους φορολογικούς κανόνες των κρατών μελών για τα συνταξιοδοτικά προϊόντα.
Πώς θα αντιμετωπιστεί το PEPP φορολογικά στα κράτη μέλη;
Η Επιτροπή δεν εναρμονίζει τη φορολογική μεταχείριση των προσωπικών συνταξιοδοτικών προϊόντων: η φορολογία εξαρτάται από την κατοικία του αποταμιευτή PEPP. Αν όμως οι προμηθευτές PEPP επιθυμούν να προσφέρουν PEPP που πληρούν τις προϋποθέσεις για φορολογική ελάφρυνση σε ένα κράτος μέλος, μπορούν να προσαρμόσουν ένα εθνικό διαμέρισμα για το εν λόγω κράτος μέλος κατά τέτοιο τρόπο ώστε να πληρούν όλα τα εθνικά κριτήρια για να επιτύχουν φορολογικές ελαφρύνσεις. Η αρχή της εθνικής μεταχείρισης εγγυάται ότι ο ασφαλιστής PEPP που καταβάλλει εισφορές στο εν λόγω εθνικό διαμέρισμα λαμβάνει την ίδια φορολογική μεταχείριση με εκείνη που καταβάλλει εισφορές στο αντίστοιχο εθνικό συνταξιοδοτικό προϊόν
Πώς θα παρακολουθεί η Επιτροπή την εφαρμογή της σύστασης;
Η Επιτροπή θα παρακολουθεί σε ποιο βαθμό τα κράτη μέλη παρέχουν την ίδια φορολογική μεταχείριση στις PEPPs που χορηγούν σε παρόμοια υφιστάμενα εθνικά συνταξιοδοτικά προϊόντα, ακόμη και αν το PEPP δεν ανταποκρίνεται σε όλα τα εθνικά κριτήρια για φορολογικές ελαφρύνσεις. 4. PEPP και άλλες πρωτοβουλίες της Επιτροπής, τα επόμενα βήματα
Πώς σχετίζεται αυτή η πρωτοβουλία με άλλη νομοθεσία της ΕΕ για τις συντάξεις;
Στον τομέα των συντάξεων, η ΕΕ έχει υιοθετήσει τις ακόλουθες σημαντικές πρωτοβουλίες τα τελευταία χρόνια:
1998 Οδηγία για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης των μισθωτών και των μη μισθωτών που διακινούνται εντός της Κοινότητας.
2014 Οδηγία σχετικά με τη δυνατότητα μεταφοράς των δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης με στόχο την προώθηση της κινητικότητας των εργαζομένων με τη μείωση των εμποδίων που δημιουργούν ορισμένοι κανόνες για τις επαγγελματικές συντάξεις.
2016 Οδηγία για τα ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών («IORP2») , η οποία ενισχύει τη διακυβέρνηση, τη γνωστοποίηση πληροφοριών και τις διασυνοριακές απαιτήσεις για τα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά ταμεία.
Η πρόταση για ένα πλαίσιο PEPP δεν επηρεάζει αυτές τις τρεις οδηγίες, δεδομένου ότι στοχεύουν στις επαγγελματικές συντάξεις.
Τα μη νομοθετικά μέτρα που λαμβάνει η Επιτροπή στον τομέα των συντάξεων περιλαμβάνουν το πρόγραμμα «Παρακολούθηση και εντοπισμός της σύνταξής σας στην Ευρώπη» για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής υπηρεσίας παρακολούθησης που θα βοηθήσει τους ανθρώπους να παρακολουθήσουν πληροφορίες σχετικά με τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα σε όλα τα κράτη μέλη. Το πρόγραμμα RESAVER είναι ένα ταμείο επαγγελματικών συντάξεων που έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει το ερευνητικό προσωπικό να διατηρεί τα συνταξιοδοτικά του συστήματα καθώς κινούνται μεταξύ ερευνητικών ιδρυμάτων σε διάφορες χώρες της ΕΕ. Το πλαίσιο PEPP θα μπορούσε να ενσωματωθεί σε μελλοντικά έργα. Για παράδειγμα, το RESAVER περιλαμβάνει μια προσωπική επιλογή συνταξιοδότησης.
Επιπλέον, η πρόταση είναι συνεπής με την πολιτική της ΕΕ για την ενθάρρυνση της συμπληρωματικής αποταμίευσης λόγω συνταξιοδότησης, προκειμένου να επιτευχθεί η επάρκεια των συντάξεων.