Τρίτη 25 Ιουλίου 2017

Σχέδια της Κομισιόν για πανευρωπαϊκό προϊόν σύνταξης και αποταμίευσηςΗ Επιτροπή εγκαινιάζει ένα νέο πανευρωπαϊκό σήμα προσωπικών συντάξεων για να βοηθήσει τους καταναλωτές να εξοικονομήσουν χρήματα για συνταξιοδότηση τους.


Οι ευρωπαίοι καταναλωτές θα επωφεληθούν σύντομα με περισσότερες επιλογές κατά την αποταμίευση για την συνταξιοδότηση τους χάρη στα σχέδια της Επιτροπής για τη δημιουργία μιας νέας κατηγορίας συνταξιοδοτικών προϊόντων.


Η σημερινή πρόταση θα παράσχει στους παρόχους συνταξιοδότησης τα εργαλεία για να προσφέρουν ένα απλό και καινοτόμο πανευρωπαϊκό προσωπικό συνταξιοδοτικό προϊόν (PEPP). Αυτός ο νέος τύπος εθελοντικής προσωπικής σύνταξης έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει στους αποταμιευτές περισσότερες επιλογές όταν τοποθετούν τα χρήματα τους για την έναρξη των γηρατειών και τους παρέχουν πιο ανταγωνιστικά προϊόντα.

Τα PEPP θα έχουν τα ίδια τυποποιημένα χαρακτηριστικά οπουδήποτε πωλούνται στην ΕΕ και θα μπορούν να προσφερθούν απο ένα ευρύ φάσμα παρόχων, όπως οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι τράπεζες, τα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά ταμεία, οι επιχειρήσεις επενδύσεων και οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων. Θα συμπληρώνουν τις υφιστάμενες κρατικές, επαγγελματικές και εθνικές προσωπικές συντάξεις, αλλά δεν θ' αντικαθιστούν ούτε θα εναρμονίζουν τα εθνικά συνταξιοδοτικά καθεστώτα. Η Επιτροπή συστήνει επίσης σήμερα ότι τα κράτη μέλη χορηγούν την ίδια φορολογική μεταχείριση σε αυτό το προϊόν, όπως και σε παρόμοια υπάρχοντα εθνικά προϊόντα, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι το PEPP θα ξεκινήσει. Τα νέα προϊόντα θα ενισχύσουν επίσης τελικά το σχέδιο της Επιτροπής για μια Ένωση Κεφαλαιαγοράς, συμβάλλοντας στη διοχέτευση περισσότερων αποταμιεύσεων σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις στην ΕΕ.

Ο κ. Valdis Dombrovskis , Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδιος για τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, τις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες και την Ένωση Κεφαλαιαγορών, δήλωσε: "Το πανευρωπαϊκό προσωπικό συνταξιοδοτικό προϊόν είναι ένα σημαντικό ορόσημο για την ολοκλήρωση της Ένωσης Κεφαλαιαγοράς και έχει τεράστιες δυνατότητες καθώς θα προσφέρει στους αποταμιευτές, σε ολόκληρη την ΕΕ, περισσότερες επιλογές κατά τη διάθεση των χρημάτων για τη συνταξιοδότηση, θα οδηγήσει τον ανταγωνισμό επιτρέποντας σε περισσότερους παρόχους να προσφέρουν αυτό το προϊόν εκτός των εθνικών τους αγορών, Θα λειτουργήσει όπως ένα σήμα ποιότητας και είμαι βέβαιος ότι το PEPP θα προωθήσει επίσης τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις στις κεφαλαιαγορές. "

Ο κ. Jyrki Katainen , αρμόδιος για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα δήλωσε: "Η σημερινή πρόταση αποτελεί ένα άλλο παράδειγμα των πλεονεκτημάτων που μπορούν να προκύψουν από την υλοποίηση του σχεδίου δράσης της Επιτροπής για τις κεφαλαιαγορές και την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς κεφαλαίων στην ΕΕ. Τα πανευρωπαϊκά προσωπικά συνταξιοδοτικά προϊόντα θα ενεργήσουν για να προωθήσουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των συνταξιοδοτικών φορέων, παρέχοντας στους καταναλωτές περισσότερες επιλογές για το πού θα τοποθετήσουν τις αποταμιεύσεις τους. Η ολοκλήρωση της CMU αποτελεί επίσης σημαντικό στοιχείο του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη. Θα κατευθύνει τις αποταμιεύσεις προς τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις, συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων του επενδυτικού σχεδίου για την αναβάθμιση των υποδομών, την τόνωση της ανάπτυξης και την υποστήριξη θέσεων εργασίας ».

Βασικά οφέλη

Επί του παρόντος, η ευρωπαϊκή αγορά προσωπικών συντάξεων είναι κατακερματισμένη και άνιση. Οι προσφορές συγκεντρώνονται σε λίγα κράτη μέλη, ενώ σε ορισμένες άλλες είναι σχεδόν ανύπαρκτες. Αυτή η διαφοροποίηση της προσφοράς συνδέεται με ένα συνονθύλευμα κανόνων σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο, οι οποίες εμποδίζουν την ανάπτυξη μιας μεγάλης και ανταγωνιστικής αγοράς σε επίπεδο ΕΕ για προσωπικές συντάξεις. Το PEPP θα επιτρέψει στους καταναλωτές να συμπληρώσουν οικειοθελώς τις αποταμιεύσεις τους για συνταξιοδότηση, ενώ θα επωφεληθούν από την ισχυρή προστασία των καταναλωτών:

Οι αποταμιευτές PEPP θα έχουν περισσότερες επιλογές από ένα ευρύ φάσμα παρόχων PEPP και θα επωφεληθούν από τον μεγαλύτερο ανταγωνισμό.

Οι καταναλωτές θα επωφεληθούν από ισχυρές απαιτήσεις πληροφόρησης και κανόνες διανομής, επίσης σε απευθείας σύνδεση. Οι πάροχοι θα πρέπει να εξουσιοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) να παράσχουν το PEPP.

Το PEPP θα παράσχει στους αποταμιευτές υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή με απλή επενδυτική επιλογή.

Οι αποταμιευτές θα έχουν το δικαίωμα να αλλάζουν προμηθευτές - τόσο σε εγχώριο όσο και σε διασυνοριακό επίπεδο - με προκαθορισμένο κόστος κάθε πέντε χρόνια.

Το PEPP θα είναι φορητό μεταξύ των κρατών μελών, δηλαδή οι αποταμιευτές PEPP θα μπορούν να συνεχίσουν να συμβάλλουν στο PEPP τους όταν μετακινούνται σε άλλο κράτος μέλος.

Το κανονιστικό πλαίσιο που προτείνει σήμερα η Επιτροπή θα δημιουργήσει ευκαιρίες για ένα ευρύ φάσμα παρόχων να δραστηριοποιηθούν στην αγορά προσωπικών συντάξεων:

Οι πάροχοι θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσουν PEPP σε διάφορα κράτη μέλη, να συγκεντρώνουν αποτελεσματικότερα στοιχεία ενεργητικού και να επιτυγχάνουν οικονομίες κλίμακας .

Οι πάροχοι PEPP θα μπορούν να απευθύνονται στους καταναλωτές σε ολόκληρη την ΕΕ μέσω ηλεκτρονικών διαύλων διανομής .

Οι προμηθευτές και οι αποταμιευτές PEPP θα έχουν διαφορετικές επιλογές πληρωμών στο τέλος της διάρκειας ζωής του προϊόντος.

Οι πάροχοι PEPP θα επωφεληθούν από ένα διαβατήριο της ΕΕ για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής διανομής.

Η πρόταση για τον κανονισμό PEPP συνοδεύεται από σύσταση της Επιτροπής σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των προσωπικών συνταξιοδοτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του PEPP. Η Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να χορηγήσουν την ίδια φορολογική μεταχείριση στους PEPPs που χορηγούνται επί του παρόντος σε παρόμοια υφιστάμενα εθνικά προϊόντα, ακόμη και αν το PEPP δεν ανταποκρίνεται πλήρως στα εθνικά κριτήρια φορολογικών ελαφρύνσεων. Τα κράτη μέλη καλούνται επίσης να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τη φορολόγηση των σημερινών συνταξιοδοτικών τους προϊόντων, τα οποία θα συμβάλλουν στη σύγκλιση των φορολογικών καθεστώτων.

Ιστορικό

Το PEPP είναι ένα από τα βασικά μέτρα που ανακοινώθηκαν στην ενδιάμεση αναθεώρηση της Ένωσης Κεφαλαιαγοράς του περασμένου μήνα, το σχέδιο της Επιτροπής για τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς κεφαλαίων στην ΕΕ. Το PEPP υποστηρίζει το στόχο της CMU, που είναι να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την απελευθέρωση της χρηματοδότησης, ώστε να μπορεί να απορρέει από τους αποταμιευτές της Ευρώπης στις επιχειρήσεις της Ευρώπης.

Επί του παρόντος, μόνο το 27% των Ευρωπαίων ηλικίας 25 έως 59 ετών έχουν εγγραφεί σε συνταξιοδοτικό προϊόν. Το PEPP θα συμβάλει στην απελευθέρωση αυτού του τεράστιου δυναμικού και θα ενισχύσει τις επενδύσεις στην οικονομία μας.

Ο σημερινός προτεινόμενος κανονισμός βασίζεται σε περίπου 600 συμβολές στη δημόσια διαβούλευση της Επιτροπής για τις προσωπικές συντάξεις τον Οκτώβριο του 2016. Πολλοί από τους ερωτηθέντες δήλωσαν ότι η σημερινή προσφορά προσωπικών συνταξιοδοτικών προϊόντων στην ΕΕ ήταν ανεπαρκής. Επίσης, έλαβε υπόψη δύο εκθέσεις της ΕΑΑΕΣ το 2014 και το 2016 και μια εξωτερική μελέτη από εξωτερικό ανάδοχο.

Η πρόταση PEPP θα συζητηθεί τώρα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Μόλις εγκριθεί, ο κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Για περισσότερες πληροφορίες

Συχνές Ερωτήσεις