Πέμπτη 24 Αυγούστου 2017

Φθινοπωρινές Αναπροσαρμογές Ασφαλίστρων! [Ενημέρωση]

Μάθετε πότε, με ποιο ποσοστό αναπροσαρμογής και άλλα πολλά μέσω προσωποποιημένης ενημέρωσης στο e-mail σας.
Νέα υπηρεσία υποδειγματικής ενημέρωσης των πελατών μας για τις αναπροσαρμογές των συμβολαίων τους μέσω της πλατφόρμας www.benefitfs.gr για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση και την καλύτερη αξιοποίηση των παροχών σας.


Με κύριο στόχο την αποτελεσματική και ξεκάθαρη επικοινωνία, οι πελάτες θα μπορούν να λαμβάνουν επιστολές ενημέρωσης μέσω e-mails, όπου θα πληροφορούνται για:
- Τους λόγους που οδηγούν στην αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων και για το ποσοστό της αναπροσαρμογής.
- Το ποσό μεταβολής του ασφαλίστρου σε σχέση με το ασφάλιστρο του περασμένου έτους ανά αιτία μεταβολής, και συγκεκριμένα το ποσό που προκύπτει από την ετήσια αναπροσαρμογή, την μεταβολή της ηλικιακής κατηγορίας, τον δείκτη τιμών καταναλωτή και πιθανές πρόσθετες πράξεις.

Για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό θα χρειαστούμε 2’ από τον χρόνο σας. Πατήστε το link και συμπληρώστε το όνομα σας και το e-mail σας.
Επιπλέον με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα λάβετε ένα δώρο από εμάς. Το e-book μικρά μυστικά για να διαλέξετε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο υγείας.... που σας ταιριάζει!


Ενημερωθείτε πώς αναπροσαρμόζονται τα ασφάλιστρα των προγραμμάτων υγείας για το 2017 εδω!