Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017

5 TIPS ΓΙΑ ΣΙΓΟΥΡΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ


5 tips για αποζημίωση, benefitfs
Μην αποκρύπτεις και μην παραποιείς τα στοιχεία σου! 

Όλοι όσοι έχουν συνάψει ασφαλιστικά συμβόλαια θα θυμούνται εκείνες τις λιγότερο ή περισσότερο άβολες προσωπικές ερωτήσεις, όπου ο ασφαλισμένος πρέπει να απαντήσει με λεπτομέρειες και ακρίβεια. Πόσο χρόνων είστε; Έχετε κάποια χρόνια πάθηση; Έχετε νοσηλευτεί από οποιαδήποτε αιτία; Παίρνετε ή παίρνατε κάποιο φάρμακο; Έχετε αποζημιωθεί από άλλη ασφαλιστική εταιρεία; Είτε πρόκειται για απόκρυψη της αληθείας είτε για μια 'βολική' παράλειψη, ποτέ δεν θα σας βγει σε καλό.
Αν και φαίνεται άκακο ή αθώο εντούτοις ακόμα και το να κρύψουμε μερικά χρόνια από την ηλικία μας, μπορεί να οδηγήσει στην ακύρωση του ασφαλιστήριου συμβολαίου ή ακόμα και να μας καταστήσει υπεύθυνους για απάτη.

Π.χ: Μη Δηλωθείσα Προϋπάρχουσα Πάθηση, αποτελεί αιτία απαλλαγής της Εταιρείας από κάθε υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης, ή/ και καταγγελίας του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου

*** Προϋπάρχουσα Πάθηση είναι :Οποιαδήποτε διαταραχή της υγείας του Ασφαλισμένου, η οποία είτε είχε παρουσιάσει συμπτώματα, είτε είχε διαγνωστεί, είτε είχε αντιμετωπιστεί με ιατρική ή/ και φαρμακευτική αγωγή, είτε είναι επακόλουθο γενετικής ανωμαλίας ή τραυματισμού ή ασθενείας, πριν από την ημερομηνία ένταξής του στην ασφάλιση.


Κάνε άμεσα την αναγγελία ατυχήματος ή ασθένειας στην Ασφαλιστική σου Εταιρεία!

Εάν πάθετε κάποιο ατύχημα, θα πρέπει να ειδοποιήσετε την ασφαλιστική μας, μέσα σε 8 μέρες, εκτός και αν η σύμβασή μας προβλέπει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αλλά οπωσδήποτε πριν βγείτε από το νοσοκομείο.

***Οι υπεύθυνες δηλώσεις αναγγελίας ατυχήματος ή ασθένειας, θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένες με αναλυτική περιγραφή του συμβάντος και αναφορά στον τόπο τις συνθήκες την ημέρα και την ώρα που έγινε.

*** Όταν πρόκειται για ατύχημα η αναγγελία πρέπει να γίνει μέσα σε 8 ημέρες.

*** Όταν πρόκειται για νοσηλεία η αναγγελία πρέπει να γίνεται οπωσδήποτε το αργότερο έως πριν την έξοδο σας από το νοσοκομείο.

Για να αποζημιωθείς πρέπει να νοσηλευτείς

ΔΕΝ θεωρείται νοσηλεία η αντιμετώπιση ενός περιστατικού στα εξωτερικά, τακτικά ‘η έκτακτα ή επείγοντα ιατρεία ενός νοσηλευτικού ιδρύματος και η μη έκδοση εισιτηρίου και εξιτηρίου από το νοσηλευτικό ίδρυμα. Για να αποζημιωθείτε θα πρέπει ν’ αναγράφετε στους όρους σαν ειδική παροχή.

***Νοσηλεία θεωρείται η εισαγωγή, παραμονή και νοσηλεία του καλυπτόμενου προσώπου μέσα σε νοσοκομείο, σαν εσωτερικός ασθενής, με μία τουλάχιστον διανυκτέρευση και μέχρι 365 ημέρες κατ΄ανώτατο όριο, προκειμένου να υποβληθεί σε θεραπεία η οποία δεν μπορεί να γίνει εκτός νοσοκομείου.

*** Σε περίπτωση που το συμβόλαιό σας, καλύπτει και τα εξωνοσοκομειακά έξοδα, τότε θα αποζημιωθείτε ανάλογα.

Διεκδίκηση αποζημίωσης

π.χ. χειρουργικό επίδομα λόγω μη χρήσης κ.λπ.

Προσοχή στις περιόδους αναμονής


Κατά την διαδικασία συμπλήρωσης του ιατρικού σας ιστορικού, σε μια προϋπάρχουσα ασθένεια που μπορεί να έχετε, η ασφαλιστική εταιρεία έχει το δικαίωμα να την εξαιρέσει ή να την καλύψει μετά την πάροδο μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην εξαίρεση συγκεκριμένης διάρκειας. Αν αναφέρει ότι θα γίνει με επανεξέταση, αυτό δεν εγγυάται ρητώς ότι θα γίνει και η άρση της. Τα διαστήματα αυτά ενδέχεται να διαφέρουν από εταιρεία σε εταιρεία και μπορεί να είναι έως και 10 χρόνια.