Τετάρτη 22 Αυγούστου 2018

Ο αντίκτυπος απο την απώλεια φήμης στους μετόχους των εταιρειών.

Ο αντίκτυπος των γεγονότων που σχετίζονται με τη φήμη στην αξία των μετόχων έχει διπλασιαστεί στην ψηφιακή εποχή.
Γεγονότα όπως τα cyberattacks έχουν άμεσο αντίκτυπο στην τιμή των μετοχών, η οποία μάλιστα έχει διπλασιαστεί από την εισαγωγή των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης, σύμφωνα με νέα έκθεση.

Παράλληλα με την αύξηση των επιπτώσεων, ούτε το μέγεθος της εταιρείας ούτε η πριμοδότηση φήμης προσέφεραν προστασία έναντι της απώλειας αξίας μετά από μια κρίση.
"Αν και η ευαισθητοποίηση και τα εργαλεία διαχείρισης του κινδύνου έχουν εξελιχθεί, ο κίνδυνος φήμης εξακολουθεί να εκτιμάται από τα στελέχη των εταιρειών ως μία από τις κύριες ανησυχίες τους".
" Οι εταιρείες που αναπτύσσουν και χρησιμοποιούν ένα ισχυρό πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων όχι μόνο αναπτύσσονται καλύτερα σε συμβάν απώλειας της φήμης, αλλά μπορούν συχνά να δουν καθαρό κέρδος στην αξία μετά την εκδήλωση του γεγονοτος".
Σε περιόδους κρίσης, οι επενδυτές χρησιμοποιούν συχνά πληροφορίες σχετικά με μια εταιρεία που μοιράζεται στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης για να επανεξετάσουν τις προσδοκίες τους για μελλοντική ταμειακή ροή, η οποία μπορεί να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά την τιμή της μετοχής μιας εταιρείας. Οι εταιρείες θα μπορούσαν να προσθέσουν το 20% της αξίας τους ή να χάσουν έως και 30%, ανάλογα με την ετοιμότητα και τη συμπεριφορά διαχείρισης των κινδύνων φήμης τους αμέσως μετά την κρίση.

Υπάρχουν τρείς βασικοί παράγοντες της επιτυχούς ανάκαμψης μετά από ένα γεγονός απώλειας της φήμης.
Ο πρώτος είναι οι επικοινωνίες κρίσεων, οι οποίες πρέπει να είναι άμεσες και παγκόσμιες.
Ο δεύτερος αφορά τις αντιλήψεις της ειλικρίνειας και της διαφάνειας, οι οποίες είναι απαραίτητες και
ο τρίτος λαμβάνοντας ενεργό κοινωνική ευθύνη, η οποία χαρακτηρίστηκε ως κρίσιμη.

"Οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν αυξήσει τον κίνδυνο φήμης κάνοντας ευκολότερη, φθηνότερη και ταχύτερη για τους ανθρώπους να διαδίδουν νέα".

read more   www.corporateriskandinsurance.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου