Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019

Πρωτοβάθμια ΠερίθαλψηΤα εξω-νοσοκομειακά προγράμματα ασφάλισης υγείας μας εξασφαλίζουν άμεση πρόσβαση στην πρωτοβάθμια περίθαλψη σε Ιδιωτικές κλινικές ή σε Ομιλούς Διαγνωστικών Κέντρων. Καλύπτουν δηλαδή τα εξοδά πρίν την είσοδο και νοσηλεία στο νοσοκομείο, όπως η επίσκεψη σε κάποιον ιατρό, τις απαραίτητες διαγνωστικές εξετάσεις για την πρόληψη της υγείας μας, ετήσιο check up κλπ.


Ενδεικτικά μια κάρτα διαγνωστικών εξετάσεων μπορεί να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Απεριόριστες Ιατρικές επισκέψεις 
 i) Στα εξωτερικά ιατρεία των συµβεβληµένων Νοσηλευτικών ιδρυµάτων και σε περίπτωση επείγοντοc περιστατικού, σε όλεc τιc εφηµερεύουσεc ειδικότητεc. 
Η κάλυψη είναι Δωρεάν
ii) Στα εξωτερικά ιατρεία των συµβεβληµένων Νοσηλευτικών ιδρυµάτων και σε προγραµµατισµένο ραντεβού, σε όλεc τιc διαθέσιµεc ειδικότητεc.
10 euro / επίσκεψη
iii) Σε δίκτυο Πολυιατρείων, σε όλη την Επικράτεια . 
10 euro / επίσκεψη
iv) Σε Πανελλαδικό δίκτυο ιδιωτικών ιατρείων.
20 euro / επίσκεψη (Αττική & Θεσσαλονίκη)
15 euro / επίσκεψη (Αττική & Θεσσαλονίκη)
 
Σηµείωση: Στο δίκτυο Πολυιατρείων και Ιδιωτικών ιατρείων, παρέχεται δωρεάν και ηλεκτρονική συνταγογράφηση, καθώc και η επανεξέταση για την αξιολόγηση των διαγνωστικών εξετάσεων. 


Απεριόριστες διαγνωστικές εξετάσεις 
Α. Με παράλληλη χρήση ασφαλιστικού φορέα (Ε.Ο.Π.Υ.Υ)  
  • Στα εξωτερικά ιατρεία των συµβεβληµένων Νοσηλευτικών ιδρυµάτων,διαγνωστικών κέντρων / Πολυιατρείων
Η κάλυψη είναι Δωρεάν

Β. Χωρίς χρήση ασφαλιστικού φορέα (Ε.Ο.Π.Υ.Υ)  
  • Στα εξωτερικά ιατρεία των συµβεβληµένων Νοσηλευτικών ιδρυµάτων
15% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου του εκάστοτε Νοσηλευτικού Ιδρύματος
  • Στο συµβεβληµένο Πανελλαδικό δίκτυο Πολυιατρείων / διαγνωστικών κέντρων
Τιμές δημοσίου ΦΕΚ μειωμένες από 25% έως 70%
 
Έξοδα προσωπικού ατυχήµατος
Στα εξωτερικά ιατρεία των συµβεβληµέων Νοσηλευτικών ιδρυµάτων έωc του ποσού των 1.000 ευρώ κατά περίπτωση. 
30% επι του τιμολογίου

Ετήσιος Προληπτικός έλεγχος (check up) 
i) Aιµατολογικόc έλεγχοc, ο οποίοc περιλαµβάνει:
Γενική αίµατοc, Γενική ούρων, ΤΚΕ, Σάκχαρο, ολική χοληστερόλη, Τριγλυκερίδια, HDL, LDL, Ολική Χολερυθρίνη (TBL), SGOT, SGPT,γ-GT.
ii) Oφθαλµολογικόc έλεγχοc, ο οποίοc περιλαµβάνει:
Mέτρηση οπτικήc οξύτηταc, τονοµέτρηση µε Goldman και εξέταση στην σχισµοειδή λυχνία.
iii) Oδοντιατρικόc έλεγχοc, ο οποίοc περιλαµβάνει: 
Καθαρισµό οδόντων και έλεγχο τηc στοµατικήc κοιλότηταc.
Επιπλέον, για συνδροµητέc κάτω των 14 ετών παρέχεται και η φθορίωση.
Η κάλυψη είναι Δωρεάν

Οδοντιατρική παροχή
Οδοντιατρικές πράξεις-επεµβάσεις
έως 50% Βάσει πίνακα

Οφθαλµολογική παροχή
i) Οφθαλµολογικές επεµβάσεις
έως 50% Βάσει πίνακα

ii) δωρεάν αγορά γυαλιών οράσεωc και έωc του ποσού των 250€,µε χρήση ασφαλιστικού φορέα ΕΟΠΥΥ. 

Έκπτωση εξήντα επί τοιc εκατό (60%), για αγορά γυαλιών οράσεωc, χωρίc χρήση ασφαλιστικού φορέα ΕΟΠΥΥ.

Φυσικοθεραπευτική παροχή
Απεριόριστεc φυσικοθεραπευτικέc συνεδρίεc σε συµβεβληµένα φυσιοθεραπευτικά κέντρα.
15 euro / συνεδρία

Ψυχολογική υποστήριξη
Απεριόριστεc συνεδρίεc σε συµβεβληµένουc ιατρούc ψυχολόγουc.  
25 euro / συνεδρία

8ιαιτολόγοι/8ιατροφολόγοι
Απεριόριστεc συνεδρίεc σε συµβεβληµένουc διαιτολόγουc/διατροφολόγουc  
20 euro / συνεδρία

Εναλλακτική/Ολιστική ιατρική
i) Απεριόριστες συνεδρίες σε ιατρούς Οµοιοπαθητικούς
40 euro / συνεδρία 
ii) Απεριόριστες συνεδρίες σε ιατρούς Οµοιοπαθητικούς
25 euro / συνεδρία

Παροχή θεραπειών Λόγου-Οµιλίας-Μάθησης
i) Πρώτη αξιολόγηση Οµιλίας και Μάθησης
Η κάλυψη είναι Δωρεάν

Αξιολόγηση παιδοψυχιατρικών διαταραχών
ii) Λογοθεραπευτικέc συνεδρίεc
20 euro / συνεδρία

*Ενδεικτικά, το κόστος του προγράμματος είναι 10 euro / μήνα & μέχρι 20 euro για μια 4μελή οικογένεια.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας με email ή στο 2108547220

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου