Τετάρτη 29 Μαΐου 2019

Σκέψεις για την Διαχείριση του Κινδύνου


Καθώς οι επιχειρήσεις, εξακολουθούν να εκτίθενται σε αυξανόμενους κινδύνους, όπως Business Interruption, Market developments, Cyber incidents, Natural catastrophes, Fire, Political risks and violence, Loss of reputation, New technologies κλπ η ανάγκη δημιουργίας μιας κουλτούρας κινδύνου στο εσωτερικό τους, έχει γίνει επιτακτική και θα πρέπει να την αναμένουμε στο μέλλον.

Oι περισσότεροι οργανισμοί κρατούν τους CRO υπεύθυνους για το σύνολο των κινδύνων Για να διορθωθεί αυτό, θα πρέπει ο CEO, να τους ενθαρρύνει να αλληλεπιδρούν με άλλα στελέχη στην επιχείρηση.

"Συγκεντρώνοντας όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (Ασφαλιστές, Εξειδικευμένους συμβούλους, Logistic, IT, CSO, CFO, HR, Νομικό τμήμα κλπ), ο CEO πρέπει να δημιουργήσει ένα φόρουμ που να έχει μια ρεαλιστική κατανόηση των κινδύνων που επηρεάζουν την επιχείρηση".


Αυτό είναι πραγματικά σημαντικό, γιατί τότε θα είναι σε θέση να αξιολογήσει πραγματικά σε πιο σημείο βρίσκεστε η επιχείρηση και να ορίσει τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν. Με τον τρόπο αυτό οικοδομείται μια κουλτούρα κινδύνου, στο εσωτερικό της, έτσι ώστε όλοι να κατανοήσουν τη σημασία της και ο κίνδυνος αυτός να μην είναι παράγοντας στασιμότητας, αλλά αντίθετα μια εξελισσόμενη κατάσταση.

Η οικοδόμηση της κουλτούρας του κινδύνου, η κατανόηση και η κοινή γλώσσα, της επιτρέπουν να είναι σε ισχυρότερη θέση για να καλύψει τον υπολοιπόμενο κίνδυνο της στην ασφαλιστική αγορά και να πάρει τους καλύτερους όρους και τιμές. Είναι μια σημαντική συνεργατική άσκηση που δεν πρέπει να αφεθεί μόνο στις πλάτες των διαχειριστών κινδύνου ή του CEO.

Αυτό που προσπαθούμε να πούμε στους πελάτες μας είναι ότι " Δεν έχουμε όλες τις απαντήσεις, αλλά θέλουμε να φέρουμε όλα τα στελέχη σας, σε μια ομάδα όπου θα μπορούμε να συζητούμε ανοιχτά τις προκλήσεις της αγοράς και να σας συνδέσουμε με τρίτους που κατανοούν τις ιδιαιτερότητες της βιομηχανίας σας. Αν καταφέρουμε να επικοινωνήσουμε και να συνεργαστούμε, αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να ωθήσουμε την διαχείριση κινδύνου να είναι πολύ πιο συγκεκριμένη και προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας.

Για την κάθε βιομηχανία αυτό σημαίνει μια πιο δομημένη προσέγγιση στην αξιολόγηση των κινδύνων, η οποία θα υποστηρίζεται από την τεχνολογία.

Στην πραγματικότητα, ο κίνδυνος και η ασφάλιση μπορούν να αναπτυχθούν μόνο όταν υπάρχει μια συστηματική προσέγγιση αυτού.

Σημαντικό είναι ο διαχειριστής κινδύνου να μιλάει επίσης με την ομάδα HR ή την ομάδα οργανωτικού μετασχηματισμού, η οποία παράλληλα με την εξέλιξη της επιχείρησης, πρέπει να υιοθετήσει την Τεχνητή νοημοσύνη ( AI ), και να εκπαιδεύσει τους ανθρώπους της.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου