Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017

Προιόντα Επιχειρήσεων
  Η ανάγκη προστασίας των περιουσιακών στοιχείων αλλά και της λειτουργίας των επιχειρήσεων από παράγοντες εσωτερικούς (λειτουργία, συντήρηση ή έλλειψή της, είδος εργασιών, κ.α.) και/ή εξωτερικούς που μπορούν να προκαλέσουν ζημίες σε περιουσιακά στοιχεία αλλά και να συντελέσουν στη διακοπή της λειτουργίας τους με αποτέλεσμα την απώλεια εσόδων.
Ασφάλιση Περιουσίας
Περιουσία Κατά παντός κινδύνου
Περιουσία κατονομαζόμενων κινδύνων
Ηλεκτρονικός  εξοπλισμός κατα παντός κινδύνου
Περιουσία απόΤρομοκρατικές Ενέργειες
Μηχανικές Βλάβες

Ασφάλιση Χρηματικών Απωλειών
Απώλεια Κερδών
Μεταφορά Χρημάτων
Ληστεία Ταμείου & Χρηματοκιβωτίου
Directors & Officers
Απώλεια Χρημάτων & Εμπιστοσύνη Υπαλλήλων


Ασφάλεια Τεχνικών Έργων
  • Εργολάβων Πολιτικού Μηχανικού  κατά Παντός Κινδύνου CAR (Constructors All Risks)
  • Κατά Παντός κινδύνου Συναρμολόγησης EAR (Erection All Risks)
  • Ασφάλιση Μηχανικού Εξοπλισμού Κατασκευής Τεχνικών Έργων (Contractors' plant and machinery - CPM)
  • Ασφάλιση Αποπερατωμένων Έργων Πολιτικού Μηχανικού (Civil Engineering Completed Risks - CECR) 
  • Ασφάλιση Αποπερατωμένων Έργων Πολιτικού Μηχανικού (Civil Engineering Completed Risks - CECR)
    Ασφάλιση Μηχανικών Βλαβών Μηχανημάτων (Machinery Breakdown Insurance - MB)
  • Ασφάλιση Έκρηξης Λεβήτων και Δοχείων Πίεσης (Boiler and Pressure Vessel - BPV)
  • Ασφάλιση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Electronic Equipment Insurance - EEI)


Ασφάλεια Μεταφορών Ομαδική Ασφάλιση
Ασφάλιση Ασθένειας & Ατυχήματος εργαζομένων 
Συνταξιοδοτηση Στελεχών Εργαζομένων
Specialty Solutions 

Επαγγελματικου Ταξιδίου
Ασφάλιση Επαγγελματικού Ταξιδίου


Προιόντων
Ανάκληση Προιόντων 
Αστική Ευθύνη Προιόντων

Αστική Ευθύνη Επιχειρήσεων
γενική Αστική Ευθύνη
Εργοδοτική Αστική Ευθύνη   
Αστική Ευθύνη Εταιρίες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών (Management Consultants)
Αστική Ευθύνη Εταιρίες Επικοινωνίας & Πολυμέσων (Διαφημιστικές Εταιρίες, Τηλεοπτικοί & Ραδιοφωνικοί Σταθμοί, Εφημερίδες & Περιοδικά, Εκδοτικοί Οίκοι, Εκτυπωτικές Εταιρίες, Αστική Ευθύνη Εταιρίες Παραγωγής ταινιών, τηλεοπτικών σειρών, μουσικών προγραμμάτων κλπ., 
Αστική Ευθύνη Εταιρίες Γραφικών Τεχνών, 
Αστική Ευθύνη Εταιρίες Έρευνας Αγοράς, 
Αστική Ευθύνη Εταιρίες Marketing και Δημοσίων Σχέσεων)
Αστική Ευθύνη Εταιρίες Τηλεπικοινωνιών, 
Αστική Ευθύνη Ταξιδιωτικοί Πράκτορες (Travel Agents),  
Αστική Ευθύνη Εταιρίες Εύρεσης Προσωπικού,  
Αστική Ευθύνη Εταιρίες Διακανονισμού Ζημιών, 
Αστική Ευθύνη Εταιρίες Παροχής Κτηματομεσιτικών Υπηρεσιών (Real Estate), 
Αστική Ευθύνη Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί, 
Αστική Ευθύνη Μεταφραστικές εταιρίες, 
Αστική Ευθύνη Εταιρίες που παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό άλλων επιχειρήσεων (Outsourcing), κ.α.


Ασφάλιση Έργων Τέχνης
Ασφάλιση Γκαλερί
Ασφάλιση Καταστημάτων Έργων Τέχνης
Ασφάλιση Μουσείων
Ασφάλιση Ιδρυμάτων
Ασφάλιση Συλλόγων και φορέων σχετικού ενδιαφέροντος