Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017

Προιόντα ΕπαγγελματιώνΗ Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης είναι μια σύγχρονη ανάγκη για τον κάθε Επαγγελματία / Φορέα Παροχής Υπηρεσιών που επιθυμεί να επιβιώσει και να αναπτυχθεί στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον απαιτήσεων και οικονομικής κρίσης.
Η BENEFIT financial services, από το 1987, αναπτύσσει συστηματική δραστηριότητα στο Insurance Risk Management Analysis. Συνεργαζόμαστε με τις πιο αξιόπιστες Ελληνικές εταιρίες και με εξειδικευμένα συνδικάτα των Lloyd’s, Χαρακτηριστικό μας, το ανταγωνιστικό κόστος οι αξόπιστοι όροι των ασφαλιστηρίων συμβολαίων καθώς και η μεριμνά μας για το διακανονισμό αξιώσεων αποζημίωσης.
Αστική Ευθύνη Διαμεσολαβούντα
Αστική Ευθύνη Λογιστή
Αστική Ευθύνη Δικηγόρου
Αστική Ευθύνη Ιατρού 
Αστική Ευθύνη Συντηρητή Ανελκυστήρων
Αστική Ευθύνη Υδραυλικών

Αστική Ευθύνη Ηλεκτρολόγων
Αστική Ευθύνη Ψυκτικών
Αστική Ευθύνη Συντηρητή Καυστήρων
Αστική Ευθύνη Φαρμακοποιών
Αστική Ευθύνη Αρχιτεκτόνων
Αστική Ευθύνη Πολιτικών Μηχανικών
Αστική Ευθύνη Μελετητών
Αστική Ευθύνη Εργολάβων από τις εργασίες ανέγερσης οικοδομών/οικοδομικών εργασιών 


Ταξιδιωτική Ασφάλιση

Ασφάλιση Κατά Παντός Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού 


.. 57