Τετάρτη 1 Μαρτίου 2017

Τι πρέπει να γνωρίζω για την αύξηση των ασφαλίστρων στα Συμβόλαια Υγείας και Ζωής?Αν έχετε ήδη ένα συμβόλαιο Ζωής, σίγουρα θα έχετε παρατηρήσει ότι κάθε χρόνο τα ασφάλιστρα του συμβολαίου σας, αυξάνονται. Αν δεν έχετε, σας διαβεβαιώνουμε ότι πράγματι συμβαίνει και  διαβάζετε το κατάλληλο άρθρο που θα σας δώσει  μια εικόνα του τι και γιατί συμβαίνει αυτό.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες είναι επιχειρήσεις και όχι φιλανθρωπικά ιδρύματα . Δεν χαρίζουν υπηρεσίες και παροχές .Πωλούν τις υπηρεσίες τους και τις παροχές που διαθέτουν, σε κόστος τέτοιο, όπου  εξασφαλίζουν μέγιστο κέρδος.

Οι παροχές λοιπόν και οι υπηρεσίες όπου αγοράσαμε σήμερα από αυτές , έχουν μία ετήσια  αύξηση του κόστους (αύξηση ασφαλίστρων) η οποία εξαρτάται από διάφορους παράγοντες . 

Παρακάτω αναφέρονται κάποιοι από τους βασικότερους:

  • Ετήσια αναπροσαρμογή του ασφαλίστρου με βάση τη νέα ηλικία του ασφαλισμένου σε ποσοστό που ορίζεται από την εκάστοτε εταιρία όπως στον ενδεικτικό πίνακα.*
  • Μεταβολής του κόστους των νοσηλειών. Ενδεικτικά αναφέρονται : η τιμή του δωματίου, το κόστος των διαγνωστικών εξετάσεων και πράξεων, φαρμάκων, υλικών, αμοιβές ιατρών κ.λπ.
  • Μεταβολή του κόστους των επιστημονικών μεθόδων , διάγνωσης , θεραπείας και τεχνολογίας που εφαρμόζονται και χρησιμοποιούνται από τους επαγγελματίες υγείας.
  • Την ποσοστιαία μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή , του αμέσως προηγούμενο ημερολογιακού έτους.
  • Του δείκτη ζημιών (ζημιές/ασφάλιστρα).Δηλαδή , η μεταβολή του δείκτη ζημιών ( ζημιές/ασφάλιστρα) του τελευταίου προ της ανανέωσης ημερολογιακού έτους, προς τον δείκτη ζημιών του αμέσως προηγούμενου ημερολογιακού έτους στο σύνολο του χαρτοφυλακίου της συγκεκριμένης κάλυψης. Με πιο απλά λόγια, όταν έχει περισσότερες από τις προγραμματισμένες ζημιές ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, πιθανολογούμε αύξηση τα ασφάλιστρα.
  • Λόγω της μεταβολής των αναλογιστικών παραδοχών που λήφθηκαν υπόψη για την τιμολόγηση του παραρτήματος και των στατιστικών στοιχείων που διαθέτει η Εταιρία. Τα στατιστικά στοιχεία προέρχονται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, τον Π.Ο.Υ-Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας κ.λπ.

" Παρόλα αυτά, εάν διαπιστώσετε αύξηση των ασφαλίστρων σας, την οποία θεωρείτε υπερβολική, καταχρηστική και αυθαίρετη, τότε μπορείτε να προβείτε σε καταγγελία. "

Συμπερασματικά, το θέμα της αύξησης των ασφαλίστρων παραμένει, και θα αποτελεί αντικείμενο δικαστικών και εξωδικαστικών αντιδικιών. 

Δυστυχώς όμως, εκ των πραγμάτων, το θέμα αφορά σχεδόν αποκλειστικά στα προγράμματα υγείας και δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις, τα επιχειρήματα της κάθε πλευράς είναι σεβαστά, αφού αναφερόμαστε στον χώρο της ιδιωτικής και όχι της καταρρέουσας κοινωνικής ασφάλισης


* Τα στοιχεία αυτού του πίνακα μπορεί να μην αντιπροσωπεύουν απόλυτα την σημερινή πραγματικότητα και όλες τις ασφαλιστικές εταιρίες.