Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017

Συγγενείς Παθήσεις (Μέρος 2ο)
ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ
Συγγενείς καρδιοπάθειες, ονομάζονται όλες οι εκ γενετής καρδιοπάθειες, δηλαδή αυτές με τις οποίες γεννιέται ένα παιδί και οφείλονται σε ανατομική ανωμαλία της καρδιάς.
Ειδικότερα ταξινομούνται σε:

1. Μη κυανωτικές (δεν υπάρχει δηλαδή ανάμιξη αρτηριακού με φλεβικό αίμα) (π.χ. ισθμική στένωση αορτής)
2. Κυανωτικές (π.χ. τετραλογία Fallot, αρτηριακός κορμός) και
3. Μη κυανωτικές που κάτω από ορισμένες συνθήκες γίνονται κυανωτικές (π.χ. μεσοκολπική επικοινωνία, μεσοκοιλιακή επικοινωνία και ανοιχτός βοτάλειος πόρος.
Περισσότερες πληροφορίες για τις συγγενείς καρδιοπάθειες εδώ: Πατήστε εδώ

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Οι συγγενείς ανωμαλίες του ουροποιητικού συστήματος απαντώνται στο 10% των γεννήσεων. Όμως, οι μείζονος σημασίας συγγενείς ανωμαλίες είναι σπανιότατες και αντιστοιχούν στο 0,14% του πληθυσμού ή στο 2% όλων των συγγενών ανωμαλιών. Στο 50% των συγγενών ανωμαλιών του ουροποιητικού συνυπάρχουν επιπρόσθετες ανωμαλίες από άλλα συστήματα, όπως από τους σπονδύλους, την τραχεία, τον οισοφάγο κ.λπ. Η διάγνωσή τους τίθεται απεικονιστικά, ενώ η εντόπισή τους επιτυγχάνεται και κατά την ενδομήτριο περίοδο της ζωής.
Περισσότερες πληροφορίες για τις συγγενείς παθήσεις του ουροποιητικού : Πατήστε εδώ

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Οι συγγενείς διαμαρτίες του πεπτικού συστήματος (ΣΔΠΣ), αποτελούν ομάδα συγγενών ανωμαλιών.
Αν και δεν είναι ιδιαίτερα συχνές, συνήθως χρειάζονται χειρουργική αντιμετώπιση, ενώ όπως είναι γνωστό μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα ή ακόμα και να απειλήσουν τη ζωή του νεογνού.
Περισσότερες πληροφορίες για τις συγγενείς παθήσεις του πεπτικού : Πατήστε εδώ ή εδώ

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Οι συγγενείς ανωμαλίες του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ) αντιπροσωπεύουν το 8-14% του συνόλου των συγγενών ανωμαλιών
και απαντώνται σε συχνότητα περίπου 0.8 ανά 1000 άτομα στο γενικό πληθυσμό. Tο υπερηχογράφημα αποτελεί την κύρια μέθοδο εξέτασης του εμβρυικού ΚΝΣ κατά τα τελευταία 30 περίπου χρόνια, και με τις υπάρχουσες διαγνωστικές μεθόδους το ποσοστό προγεννητικής διάγνωσης των συγγενών ανωμαλιών του ΚΝΣ είναι μεγαλύτερο από 75%, όντας το δεύτερο υψηλότερο, μετά από το αντίστοιχο ποσοστό των συγγενών ανωμαλιών των πνευμόνων.
Περισσότερες πληροφορίες για τις συγγενείς παθήσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος : Πατήστε εδώ και Εδώ

Περισσότερες πληροφορίες για τις Συγγενείς Παθήσεις : Πατήστε εδώ