Πέμπτη 9 Μαρτίου 2017

Νομική Προστασία - Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
Τα οφέλη από την κάλυψη Νομικής Προστασίας της Ξενοδοχεικής Επιχείρησης είναι:

-Δέν εκταμιεύετε χρήματα για να διεκδικήσετε την αποζημίωση σας.
-Είστε ήσυχος ότι σε περίπτωση που συμβεί ένα γεγονός υπάρχει κάποιος που θα  σας καθοδηγήσει.
-Γνωρίζετε το κόστος.
-Αφαιρείτε από τα έξοδα της επιχείρησης.

1.ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ

Αξιώσεις αποζημιώσεως μπορεί να προκύψουν από ατύχημα στην επιχείρηση ή στο κατάστημα, στον δρόμο προς την εργασία και κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας. Επίσης απαιτήσεις σε περίπτωση κλοπής, πυρός, καταστροφής μηχανών κ.λ.π.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:

-Μέρος του Ξενοδοχείου σας καταστρέφεται από ένα φορτηγό.

-Ο οδηγός που φόρτωνε τραυματίζει ένα συνεργάτη της επιχείρησης.

-Σε μια μικρή πόλη, ανταγωνιστής δυσφημίζει την ποιότητα των υπηρεσιών του Ξενοδοχείου.

-Προκαλείται φωτιά στο Ξενοδοχείο του ασφαλισμένου από αμέλεια ενός πελάτη που πέταξε αναμμένο τσιγάρο.

-Ένας πελάτης ή παιδιά που παίζουν, σπάζουν την βιτρίνα του καταστήματος του ασφαλισμένου.

-Πελάτης κλέβει αντικείμενα από το Ξενοδοχείο

2.ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Η περίπτωση αυτή παρουσιάζει οπωσδήποτε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους ασφαλισμένους, γιατί θα καλύπτει αγορανομικές παραβάσεις, εργατικά ατυχήματα και άλλα αδικήματα, που εμπίπτουν στην ποινική διαδικασία. Καθημερινά υπάρχει κίνδυνος για ατυχήματα κατά τον χειρισμό των μηχανών στο χώρο εργασίας, στις σκάλες, στις αποθήκες κ.λπ. Σε κάθε εργατικό ή άλλο ατύχημα ακολουθεί ποινική δίωξη εναντίον του υπευθύνου της επιχειρήσεως.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:

-Αγορανομικές παραβάσεις, όπως κατηγορίες για ελλειποβαρή πώληση προϊόντων, έλλειψη πινακίδων, υπερβολική αύξηση τιμής κ.λ.π.

-Ιδιοκτήτης Ξενοδοχείου δεν ακολουθεί τις υγειονομικές οδηγίες εντός του χώρου της επιχειρήσεως.

-Κατηγορίες για διατάραξη κοινής ησυχίας, λειτουργία μετά την επιτρεπόμενη ώρα, ρύπανση περιβάλλοντος κ.λ.π.

-Πελάτης σπάζει το πόδι του από πτώση μέσα στο χώρο του Ξενοδοχείου.

-Από βλάβη μηχανής της επιχειρήσεως τραυματίζεται ένας εργάτης.

-Από αμέλεια εργάτου που άφησε βέργες σιδήρου ή άλλα αντικείμενα στον χώρο εργασίας προκαλείται ατύχημα. Διώκεται ο εργοδότης.
3.ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Αφορά τις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες θα προκύψουν διαφορές μεταξύ του ασφαλισμένου εργοδότου και των υπαλλήλων του και αναφέρονται τόσο στην διεκδίκηση όσο και την απόκρουση απαιτήσεων.


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:

-Διαφορές από επίδομα αδείας, υπερωρίες, επιστροφή δανείου, καταγγελίας συμβάσεως, απόλυση χωρίς προειδοποίηση ή αποζημίωση.

-Υπάλληλος αποχωρεί από την εταιρία χωρίς να επιστρέψει το δάνειο.

-Ο ασφαλισμένος εργοδότης απολύει τον εργαζόμενο για συνεχείς καθυστερήσεις. Αυτός προσφεύγει στα δικαστήρια.

-Διαφορές με υπάλληλο για οικονομικές ατασθαλίες.
4.ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ

Ο ιδιοκτήτης κάνει έξωση στον ασφαλισμένο, γιατί ισχυρίζεται ότι θέλει να το χρησιμοποιήσει ο ίδιος.

Ο ιδιοκτήτης ζητάει από τον ενοικιαστή ασφαλισμένο υπερβολική αύξηση ενοικίου.
5.ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ
 Όταν προκύψουν διαφορές με το ασφαλιστικό σας ταμείο ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων.

6.ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Όταν χρειάζεστε την συμβουλή ενός δικηγόρου για υποθέσεις Αστικού, κληρονομικού και φορολογικού δικαίου.

7.ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Όταν προκόψουν διαφορές με την ασφαλιστική εταιρία που καλύπτει με συμβόλαια πυρός, κλοπής κ.λ.π. της ασφαλισμένης επιχείρησης και για την δραστηριότητα που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο της Νομικής Προστασίας.

8.ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ ΑΣΦ/ΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ Ν. Π.

Καλύπτεται η προσεπίκληση της ασφαλιζούσας τον κίνδυνο ασφαλιστικής εταιρίας στις διαφορές που θα προκύψουν από την κάλυψη αστικής ευθύνης του ασφαλισμένου μας και αφορά την ασφαλισμένη επαγγελματική δραστηριότητα.