Τετάρτη 10 Μαΐου 2017

Ασφάλιση Οικοδομής της κατοικίας - Τι περιλαμβάνει;

 


Την κυρίως οικοδομή συμπεριλαμβανομένων και των θεμελίων και του ποσοστού του διαμερίσματος επί των κοινόχρηστων / κοινόκτητων χώρων και τις τυχόν βελτιώσεις επί της οικοδομής.

Επίσης, εξωτερικές σταθερές εγκαταστάσεις δηλ. μονίμως εγκατεστημένες πισίνες, γήπεδα τένις, αυλές, γκαράζ, τοίχους και φράκτες, σταθερές δεξαμενές καυσίμου, τέντες (μέχρι 5 ετών), οι οποίες θα πρέπει να αναφέρονται στην Πρόταση Ασφάλισης και να έχουν συμπεριληφθεί οι αξίες αυτών στο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο της οικοδομής.