Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017

Προσοχή στην ημερομηνία ακύρωσης των συμβολαίων ΖΩΗΣ

Ο Έλληνας, στην οικονομική κρίση που διανύουμε, είναι εκτεθειμένος απέναντι  στην  νέα  τάξη  πραγμάτων.  Η  νέα εποχή  της  ύφεσης  έχει  πιέσει  πολύ  όλη την αγορά και φυσικά και τις  ασφαλιστικές  εταιρείες.  


Αυτό  έχει  σαν  αποτέλεσμα  η  σχετική  ελαστικότητα  που  υπήρχε  στον  χρόνο  πληρωμής  της  ανανέωσης στα  συμβόλαια  ζωής  να  έχει  μειωθεί. 

Μέχρι  τώρα  η  συνήθης  πολιτική  ήταν,  το  συμβόλαιο  να  ακυρώνετε  στις  45  ημέρες  παρότι  στους γενικούς όρους  αναφέρονται οι  30  και  στα  ετησίως ανανεούμενα  η  άμεση  πληρωμή  τους  μέχρι  την  ημερομηνία έναρξης της ανανέωσης.  

Σήμερα  οι  περισσότερες Ασφαλιστικές Εταιρείες άρχισαν  ν'  ακυρώνουν  την  29η  και  πολύ  σύντομα  θα  το  κάνουν  στην  ημερομηνία  οφειλής  τους. 

Για  τον  λόγο  αυτό  θα  θέλαμε  να  είστε προσεκτικοί  στην  ημερομηνία  που θα  πρέπει να εξοφλείτε το  συμβόλαιο  σας  και  σε  περίπτωση  προβλήματος  επικοινωνήστε  άμεσα  με  τον  ασφαλιστικό  διαμεσολαβητή  σας