Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017

Πώς ασφαλίζονται οι Εξωτερικές Σταθερές Εγκαταστάσεις της κατοικίας σας;Εφόσον  δηλωθούν  και  υπολογιστούν  στο  ασφαλιζόμενο  κεφάλαιο  της οικοδομής, μπορούν να ασφαλιστούν όλες οι εγκαταστάσεις που διαθέτουν άδεια πολεοδομίας όπως π.χ. πισίνες, υπόστεγα, βοηθητικά κτίσματα, σε αξία αντικατάστασης καινουργούς, συμπεριλαμβανομένης και της κάλυψης του σεισμού (μόνο εφόσον διαθέτουν άδεια πολεοδομίας).
Από την κάλυψη εξαιρούνται συνήθως οι ζημιές που θα προκληθούν από:
  • πρόσκρουση  οχήματος και  κακόβουλες  βλάβες  σε  φράχτες, μαντρότοιχους, αυλόπορτες.
  • φθορά, παλαιότητα και κακοτεχνία.
  • σεισμό, πυρκαγιά συνεπεία σεισμού και/ή κλονισμό.