Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017

Πώς υπολογίζεται η αποζημίωση σε αξία Αντικατάστασης της κατοικίας σας;Η αποζημίωση αφορά σε αντίστοιχα αντικείμενα αξίας, μάρκας ή υφής και ίδιας δυναμικότητας, μεγέθους ή προέλευσης.
Οι ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές αποζημιώνονται σε αξία αντικατάστασης με καινούργιες, μόνο εάν η αγορά τους βάσει επίσημων παραστατικών ή η κυκλοφορία του μοντέλου τους συνήθως είναι μικρότερη ή ίση 5ετίας.
Για τις καλύψεις των ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών είναι απαραίτητη η πλήρης περιγραφή των στοιχείων του κάθε αντικειμένου (μοντέλο, Serial Number, ίντσες, ισχύς, μάρκα), καθώς και η ημερομηνία αγοράς του. Σε αντίθετη περίπτωση, θα αποζημιώνονται σε τρέχουσα πραγματική αξία.
Ο ρουχισμός και τα λευκά είδη αποζημιώνονται σε τρέχουσα πραγματική αξία.
Οι αξίες για τα χαλιά συνήθως γίνονται αποδεκτές από τις Εταιρείες: 
α) σε αξία αντικατάστασης εφόσον υπάρχουν παραστατικά αγοράς ή επίσημη εκτίμηση
 β) σε μέση τρέχουσα πραγματική αξία, που ισούται με την αξία αγοράς του αντίστοιχου χαλιού κατά τη χρονική στιγμή της επέλευσης της ζημιάς μείον 5% για κάθε χρόνο από το έτος αγοράς του εφόσον δεν υπάρχουν παραστατικά.
Εξαιρούνται ρητώς τα οικογενειακά κειμήλια άνευ επίσημης εκτίμησης ή αποδεικτικού αγοράς τους (π.χ. κεντήματα, εικόνες, κλπ.).
Σε περίπτωση διαπίστωσης υπασφάλισης στο χρόνο και τόπο ζημιάς, ο Ασφαλιζόμενος θα θεωρείται συνασφαλιστής.
προσοχή:
Οι αξίες που προτείνονται από τις Εταιρείες είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές. Ο Ασφαλιζόμενος έχει την πλήρη ευθύνη της δήλωσης των ασφαλιζομένων αξιών.