Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2017

Συνήγορος του Καταναλωτή (Μέρος 4ο)


Συμβουλές προς τους Καταναλωτές Ασφαλιστικών Υπηρεσιών

Από τη στιγμή, που ένας Καταναλωτής αποφασίσει να κάνει ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο, πρέπει να αναζητήσει εναλλακτικές προτάσεις, από διαφορετικές ασφαλιστικές εταιρίες, έτσι ώστε να μπορεί να συγκρίνει και να επιλέξει την ασφάλιση που ανταποκρίνεται στις προσωπικές του ανάγκες. Κατ' αυτό τον τρόπο, ο Καταναλωτής μπορεί να ενημερωθεί, για τα προγράμματα των ασφαλιστικών εταιριών, το μέγεθός τους, την φερεγγυότητά τους. Ο ασφαλιστικός σύμβουλος, ο πράκτορας, έχει την υποχρέωση, να δώσει στον ενδιαφερόμενο ενημερωτικά έντυπα, σχετικά με τα προϊόντα και την εταιρία που εκπροσωπεί. Η σωστή επιλογή της ασφαλιστικής εταιρίας και του ασφαλιστή οδηγεί σε μια ειλικρινή σχέση διάρκειας ανάμεσα στον Καταναλωτή, στον Ασφαλιστή και στην Ασφαλιστική Εταιρία.

Από τη στιγμή, που ένας Καταναλωτής αποφασίσει να κάνει ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο, πρέπει να αναζητήσει εναλλακτικές προτάσεις, από διαφορετικές ασφαλιστικές εταιρίες, έτσι ώστε να μπορεί να συγκρίνει και να επιλέξει την ασφάλιση που ανταποκρίνεται στις προσωπικές του ανάγκες. Κατ' αυτό τον τρόπο, ο Καταναλωτής μπορεί να ενημερωθεί, για τα προγράμματα των ασφαλιστικών εταιριών, το μέγεθός τους, την φερεγγυότητά τους. Ο ασφαλιστικός σύμβουλος, ο πράκτορας, έχει την υποχρέωση, να δώσει στον ενδιαφερόμενο ενημερωτικά έντυπα, σχετικά με τα προϊόντα και την εταιρία που εκπροσωπεί. Η σωστή επιλογή της ασφαλιστικής εταιρίας και του ασφαλιστή οδηγεί σε μια ειλικρινή σχέση διάρκειας ανάμεσα στον Καταναλωτή, στον Ασφαλιστή και στην Ασφαλιστική Εταιρία.

Κατά την παράδοση του συμβολαίου, ο Καταναλωτής θα πρέπει να διαβάσει, αναλυτικά και προσεκτικά, τη σύμβαση (τόσο τους γενικούς όσο και τους ειδικούς όρους). Επίσης, θα πρέπει να ελέγξει, αν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο περιέχει τις καλύψεις που έχει ζητήσει καθώς και το κατά πόσο το ύψος των ασφαλίστρων είναι ανάλογο, με τις καλύψεις που περιέχονται σε αυτό
Επίσης, ο Καταναλωτής πρέπει να γνωρίζει ότι όλες οι Ασφαλιστικές Εταιρίες υποχρεούνται στην αναγραφή των εξαιρέσεων της ασφάλισης, στις πρώτες σελίδες του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να ακυρώσει το συμβόλαιο και να απαιτήσει την επιστροφή των χρημάτων, που έχει καταβάλλει, στις ακόλουθες περιπτώσεις.

Εάν η κάλυψη, που του παρέχει το συμβόλαιο, παρεκκλίνει από την κάλυψη, που έχει ζητήσει ο ίδιος, κατά την υπογραφή της αίτησης (προθεσμία ενός μηνός για εναντίωση).
Αν δεν έχει ενημερωθεί για τους όρους της ασφάλισης ή δεν του δόθηκαν οι απαιτούμενες πληροφορίες, πριν από τη σύναψη της σύμβασης (προθεσμία 14 ημερών για εναντίωση).
Οι Ασφαλιστικές Εταιρίες υποχρεούνται στην αναγραφή των παραπάνω δικαιωμάτων του ασφαλισμένου με έντονα γράμματα, που να διακρίνονται από τα υπόλοιπα, στην πρώτη σελίδα του ασφαλιστηρίου. Επίσης είναι υποχρεωμένες να χορηγούν, στον πελάτη τους, υποδείγματα των δηλώσεων εναντίωσης.

Ειδικότερα, όσον αφορά την ασφάλιση αυτοκινήτου, ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει υπόψη του ότι η Ασφαλιστική Εταιρία είναι υποχρεωμένη να ολοκληρώσει το διακανονισμό της ζημιάς, μέσα σε χρονικό διάστημα 30 ημερών, από την υποβολή της δήλωσης ατυχήματος.

Εάν πιστεύουμε ότι μια ασφαλιστική εταιρία έχει παραβιάσει τους όρους της ασφαλιστικής μας σύμβασης, ή το νόμο, πρέπει να υποβάλουμε, στα γραφεία της Διεύθυνσης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, γραπτή και ενυπόγραφη καταγγελία, χρησιμοποιώντας το ειδικό έντυπο. Η διεύθυνση στην οποία μπορούμε να αποστέλλουμε τα παράπονά μας είναι: Υπουργείο Ανάπτυξης, Τομέας Εμπορίου, Διεύθυνση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής, Πλατεία Κάνιγγος, Αθήνα.


Πηγή:
ΚΕ.Π.ΚΑ