Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017

Μεταφορές φορτίων

ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Η ασφάλιση είναι δυνατόν να γίνει είτε από το φορτωτή στο εξωτερικό είτε από τον εισαγωγέα στην Ελλάδα.
Δεν αποκλείεται όμως η ασφάλιση να γίνει εκ μέρους του φορτωτή μέχρι ενός λιμανιού και από τον εισαγωγέα από το λιμάνι αυτό μέχρι το λιμάνι του τελικού προορισμού.

Αυτό σημαίνει ότι είναι υποχρεωτική η ασφάλιση των εμπορευμάτων μέχρι τον τόπο προορισμού.Αν η ασφάλιση γίνεται στη χώρα μας ο εισαγωγέας μπορεί να ασφαλίσει τους κινδύνους της προτίμησης του εκτός αν η εισαγωγή έχει χρηματοδοτηθεί από την τράπεζα και υπάρχει ενέχυρο της πιστώσεως ή του προεμβάσματος οπότε τους ασφαλιζόμενους κινδύνους έχει δικαίωμα να καθορίσει η τράπεζα. Αν η ασφάλιση γίνεται στο εξωτερικό πρέπει στην επιστολή ανοίγματος πιστώσεως (LetterofCredit) ή ενέργειας προεμβάσματος να καθορίζονται λεπτομερώς οι κίνδυνοι που πρέπει να καλύπτει τα ασφαλιστήριο συμβόλαιο που οφείλει να παραδώσει ο πωλητής του εμπορεύματος.


 (αρχικό άρθρο)