Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2018

Ποιες τεχνολογικές τάσεις καθορίζουν το μέλλον των επιχειρήσεωνΚαταλυτικό ρόλο στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων για το μέλλον των επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο παίζουν, πλέον, οι ψηφιακές τεχνολογίες. Οργανισμοί και επιχειρήσεις, που θα μπορέσουν να ενσωματώσουν στις στρατηγικές τους αποφάσεις λειτουργίες τεχνολογικά και ψηφιακά προηγμένες, θα μπορούν να πετύχουν στη σύγχρονη επιχειρηματική τάξη πραγμάτων του 21ου αιώνα και με αυτόν τον τρόπο να χαρακτηριστούν ως “Ιδανικές Επιχειρήσεις”
Η στρατηγική και ορθή χρήση των νέων τεχνολογιών συνθέτουν την “Ιδανική Επιχείρηση”Έρευνα της Deloitte για τις Τεχνολογικές Τάσεις του 2018 αναδεικνύει τα οκτώ βασικότερα σημεία, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν τη στρατηγική και τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων. Πρόκειται για σύγχρονες τάσεις, οι οποίες μπορούν να προσφέρουν ευκαιρίες και νέες προκλήσεις για τις επιχειρήσεις στο διάστημα των επόμενων 18 έως 24 μηνών.

1. Μεταξύ των τάσεων, για το 2018, συγκαταλέγεται ο “Τεχνολογικός Επαναπροσδιορισμός”. Σύμφωνα με την έρευνα της εταιρείας, οι στρατηγικές αποφάσεις των εταιρειών στον 21ο αιώνα συνδέονται άρρηκτα με την τεχνολογία. Η συγκεκριμένη σύνδεση οδηγεί τις επιχειρήσεις να επαναπροσδιορίσουν τους τρόπους με τους οποίους υιοθετούν, παραδίδουν και εξελίσσουν τις αποφάσεις τους μέσα από τεχνολογικά ευρήματα και λύσεις.

2. Άλλη τεχνολογική τάση, σύμφωνα με την έρευνα, είναι η “Ψηφιακή Πραγματικότητα”, η οποία αντιπροσωπεύει το επόμενο στάδιο της τεχνολογικής και ψηφιακής επανάστασης των τελευταίων ετών. Το επόμενο στάδιο της ψηφιακής πραγματικότητας και η εξέλιξη της, προϋποθέτει για τις επιχειρήσεις να εστιάζουν λιγότερο στα νέα τεχνολογικά δεδομένα που μπορεί να προκύψουν μελλοντικά και περισσότερο στην ανάπτυξη στρατηγικών, οι οποίες να είναι ικανές να υιοθετήσουν κάθε μελλοντική τεχνολογική εξέλιξη.

“Τα στενά όρια, όπως τα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, δεν υπάρχουν πλέον. Αντί να σκεφτόμαστε το εσωτερικό των κλάδων, των επιχειρηματικών γραμμών και των επιχειρησιακών διαδικασιών ή τεχνολογιών, μπαίνουμε σε έναν κόσμο, όπου αυτές οι γραμμές και τα όρια δεν υπάρχουν, υπερβαίνοντας το τεχνικό πεδίο εφαρμογής και τα παραδοσιακά οργανογράμματα. Αυτές οι τεχνολογικές τάσεις επιτρέπουν έναν εντελώς νέο τρόπο επίλυσης προβλημάτων και αποκάλυψης επιχειρηματικών ευκαιριών”, αναφέρει η μελέτη.

Ψηφιακό Δυναμικό
Στις τεχνολογικές τάσεις, για το 2018, συμπεριλαμβάνεται το “Φυσικό και Ψηφιακό Εργατικό Δυναμικό”. Πρόκειται για όρο που περιγράφει τις διαδικασίες διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού σε περιβάλλοντα, όπου οι άνθρωποι και οι τεχνολογικές εφευρέσεις αλληλοεπιδρούν και συνεργάζονται αρμονικά. “Η άνοδος των ψηφιακών τεχνολογιών, η τεχνητή νοημοσύνη και οι τεχνολογίες, οι οποίες μπορούν να αντικαταστήσουν την ανθρώπινη εργασία, πρόκειται να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό τις θέσεις εργασίας και το σύνολο του εργατικού δυναμικού. Οι επιχειρήσεις, που θέλουν να επιβιώσουν μελλοντικά, οφείλουν να επανεξετάσουν τη διαχείριση των εργαζομένων, προετοιμάζοντας τους για τη νέα υβριδική τάξη πραγμάτων, στην οποία το εργατικό δυναμικό θα αποτελείται από ανθρώπους, αλλά και μηχανές. Ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις πρέπει να επαναπροσδιορίσουν τις διαδικασίες τους για τη διαχείριση εικονικών εργαζομένων”, αναφέρει η έρευνα.

Blockchain
Η Deloitte χρησιμοποιεί τον όρο “Νέος Πυρήνας” για να περιγράψει μια ακόμη τεχνολογική τάση για το 2018. Ο όρος περιγράφει πώς οι βασικές λειτουργίες οικονομικών και εφοδιαστικής αλυσίδας επαναπροσδιορίζονται λόγω της εισόδου των ψηφιακών τεχνολογιών και της υπαναχώρησης των παραδοσιακών λειτουργικών ορίων.

Ειδική αναφορά γίνεται στο Blockchain: “Η τεχνολογία του Blockchain εξελίσσεται ταχύτατα από το στάδιο διερεύνησης των δυνατοτήτων της, σε μια τεχνολογία που μπορεί να παρέχει σημαντικές λύσεις σε κρίσιμα ζητήματα, που μπορεί να προκύψουν για μια επιχείρηση. Οι προηγμένες περιπτώσεις χρήσης της τεχνολογίας του Blockchain, αλλά και η όλο και αυξανόμενη χρήση της συγκεκριμένης τεχνολογίας, έχουν δημιουργήσει μια νέα ανάγκη συντονισμού, ενσωμάτωσης και συλλογικής χρήσης πολλαπλών τεχνολογιών Blockchain στη δομή μιας μεγάλης επιχείρησης”, τονίζει η μελέτη.
To Blockchain θα αλλάξει για πάντα τη λειτουργία των τραπεζών.
Η τεχνολογία πίσω από το ψηφιακό νόμισμα Bitcoin θέλει (και μπορεί) να μεταμορφώσει τον τρόπο που συναλλασσόμαστε, ανταλλάζουμε δεδομένα και στοιχεία, ώστε τα πάντα να γίνονται χωρίς μεσάζοντες. Οι τράπεζες πρέπει να επιλέξουν αν θα πολεμήσουν την απειλή ή αν θα αξιοποιήσουν την ευκαιρία.

Φαινομενικά πρόκειται για μια άκρως τεχνική και περίπλοκη τεχνολογία. Στην πράξη πρόκειται για την πιο εφικτή, από τεχνικής τουλάχιστον άποψης, απόπειρα εκδημοκρατισμού του παγκοσμίου συστήματος οικονομικών συναλλαγών. Η υπεραπλουστευμένη ιδέα πίσω από το Blockchain είναι γιατί να μεσολαβεί ένας τρίτος (είτε είναι τράπεζα, είτε κεντρικός οργανισμός ή υπηρεσία) στη συναλλαγή μεταξύ δύο μερών.

Καινοτόμες τεχνολογίες
Η έρευνα της Deloitte παρουσιάζει, εξάλλου, μια σειρά δυναμικών και καινοτόμων εκθετικών τεχνολογιών, οι οποίες μπορεί να απασχολήσουν τις επιχειρήσεις, όχι άμεσα, αλλά σε διάστημα μεγαλύτερο των πέντε ετών. Η συγκεκριμένη λίστα εξετάζει, επίσης, δύο μακροπρόθεσμες τεχνολογικές τάσεις, την τεχνητή νοημοσύνη και την κβαντική κρυπτογράφηση.

Όπως επισημαίνει η εταιρεία, οι τεχνολογικές τάσεις δεν αποτελούν αρμοδιότητα μόνο των υπεύθυνων τεχνολογίας και ψηφιακών προγραμμάτων κάθε εταιρείας. Έχουν μετατραπεί σε θέμα, το οποίο αφορά τους Διευθύνοντες Συμβούλους και εν γένει το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε εταιρείας. Παρατηρείται πως πολλοί πρωτοποριακά σκεπτόμενοι οργανισμοί προσεγγίζουν στρατηγικά τις αλλαγές που επιφέρουν οι νέες τεχνολογίες. Επιπλέον, αντί να λειτουργούν αποκλειστικά προς όφελος τους, συνάπτουν συνεργασίες μέσα από τις οποίες μπορούν να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες και να αναπτύξουν τη συνολική δομή των διαδικασιών τους. Όλο και περισσότερο οι επιχειρήσεις λειτουργούν σκεπτόμενες τις πολλές δυνατότητες των εκθετικών τεχνολογιών και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν για να επιτύχουν μετρήσιμα αποτελέσματα.

Η έρευνα
Η Deloitte δημοσιοποίησε την τελευταία έκδοση της ετήσιας έρευνας που πραγματοποιεί, εξετάζοντας τις τάσεις και την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις, με τίτλο “Τεχνολογικές Τάσεις 2018: Η Ιδανική Επιχείρηση”. Η διεξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις νέες τάσεις έγινε με βάση τις απόψεις ανθρώπων της αγοράς για τις σημερινές, αλλά και μελλοντικές τεχνολογικές προτεραιότητες των επιχειρήσεων, τις γνώσεις και τις προοπτικές που διαβλέπουν οι ακαδημαϊκοί επιστήμονες, που σχετίζονται με τους συγκεκριμένους κλάδους, τις στρατηγικές προτεραιότητες των νέων τεχνολογικών επιχειρήσεων, καθώς και μέσω του συνδυασμού πληροφοριών και εμπειρίας του δικτύου της Deloitte διεθνώς.