Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018

Οικονομική ισορροπία της οικογένειας


Η οικογένεια, έχοντας ως βασικό καθήκον την ικανοποίηση των αναγκών των μελών της, καταρτίζει ένα πρόγραμμα εσόδων-εξόδων για μια συγκεκριμένη περίοδο (π.χ. εβδομάδα, μήνας κ.λπ.), το οποίο αποτελεί μια μορφή οικονομικού προγράμματος, δηλαδή οικογενειακού προγραμματισμού.
Ο σωστός οικονομικός προγραμματισμός οδηγεί σε ευτυχισμένη οικογένεια!
Ο σωστός οικονομικός προγραμματισμός
οδηγεί σε ευτυχισμένη οικογένεια!


O οικογενειακός προϋπολογισμός, είναι ένα σχέδιο οικονομικής δράσης που ένα μέρος του καταναλώνεται, ενώ το υπόλοιπο αποταμιεύεται.

Oι κύριες πηγές του εισοδήματος μιας οικογένειας, είναι οι παρακάτω:
  • Μισθός από εργασία.
  • Εισόδημα από άσκηση ελευθέρου επαγγέλματος
  • Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα,
  • Εισοδήματα από περιουσιακά στοιχεία.
  • Κέρδη από επενδύσεις. 

Αν ένα ατύχημα ή ασθένεια, επηρεάσει σοβαρά την υγεία μας και μας υποχρεώσει να βρεθούμε εκτός εργασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα ή για πάντα, πόσο σοβαρό αντίκτυπο θα έχει στην οικονομική ισορροπία της οικογένειάς μας?Χρύσα Κοτζιά

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου