Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019

Ασφάλιση υγείας για το παιδί σας!

Ασφάλιση υγείας για το παιδί σας! www.benefitfs.gr

Η ιδιωτική ασφάλιση Υγείας συμπληρώνει τις παροχές του κοινωνικού ταμείου του ασφαλισμένου και επιτρέπει την πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, με τις πιο σύγχρονες μεθόδους. Η πρόσβαση παρέχεται, μάλιστα, άμεσα, χωρίς την αναμονή του κρατικού συστήματος


Τώρα η BENEFIT financial services σας παρέχει ένα προϊόν που αλλάζει τον τρόπο προσέγγισης στην ασφάλιση υγείας του παιδιού, δίνοντας προτεραιότητα στην προστασία των αγαπημένων σας προσώπων.

Αυτό σημαίνει ότι όλα τα εξαρτώμενα μέλη αποκτούν το καθένα το δικό του ατομικό ανώτατο όριο αναγνωρισμένων εξόδων διατηρώντας το δικαίωμα πρόσβασης 365 ημέρες τον χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο, σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας περίθαλψης σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία.

 Παρέχει δύο επίπεδα προστασίας
i) Πρωτοβάθμια περίθαλψη (διαγνωση)
  • Ιατρικές επισκέψεις ( επείγοντα περιστατικά )
  • Διαγνωστικές εξετάσεις (επείγοντα Περιστατικά ή Προγραμματισμένα )
  • Μικρές & Πολύ μικρές Επεμβάσεις στα εξωτερικά ιατρεία των Νοσοκομείων
ii) Δευτεροβάθμια περίθαλψη (Νοσηλεία)

Έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης (καλυπτόμενες δαπάνες νοσηλείας), λόγω ατυχήματος ή ασθένεια. Περιλαμβάνει δαπάνες για:
  • Δίκλινο δωμάτιο (Β΄ θέση νοσηλείας).
  • Μονάδα εντατικής θεραπείας ή Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας
  • Φάρμακα, υγειονομικό υλικό, ενδοφλέβια διαλύματα, αίμα-πλάσμα αίματος, νάρθηκες και υλικά οστεοσύνθεσηςκ.λ.π
  • Εξετάσεις, αγορά και τοποθέτηση «ειδικών υλικών», δαπάνες ασθενοφόρου*
  • Χημειοθεραπείες (πλην του φαρμάκου)
  • Ακτινοθεραπείες με συμμετοχή 30% στο κόστος αυτών
  • Αμοιβές ιατρών
Ενδεικτικό κόστος της ασφάλισης ενός παιδιού

Ασφαλιζόμενο μέλος            -           Ετήσιο Μικτό Κόστος κάλυψης*
1ο  παιδί                   από                                    125,00 €
2ο  παιδί                   από                                    100,00 €
3ο  παιδί                   από                                    100,00 €
4ο  παιδί                   από                                    100,00 €


*Για τον υπολογισμό του τελικού κόστους συνυπολογίζεται επιπλέον και το κόστος της Πρόσκαιρης ασφάλισης (από 2,96 €-30,40 €ανάλογα με την ηλικία του Αντισυμβαλλόμενου/ κυρίως ασφαλισμένου),Φόρος ασφαλίστρων & Εισφορά υπέρ του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής για την Πρόσκαιρη,Δικαίωμα συμβολαίου. Το πρόγραμμα έχει υπολογιστεί με 500,00 euro ανα περίπτωση


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου