Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019

Η Θραυση κρυστάλλων στα ασφαλιστήρια συμβόλαια αυτοκινήτων. Τι είναι και τι καλύπτει?

Η Θραυση κρυστάλλων στα ασφαλιστήρια συμβόλαια αυτοκινήτων. Τι είναι και τι καλύπτει? www.benefitfs.gr

Η ασφάλιση θραύσης κρυστάλλων καλύπτει τις δαπάνες επισκευής των ζημιών στα εμπρός και πίσω παρμπρίζ του αυτοκινήτου και πλαϊνά παράθυρα.


Συνήθως το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο είναι της τάξης των 1.000 με 2.000 ευρώ ανά έτος. Σχεδόν το σύνολο των ασφαλιστικών εταιριών συνάπτουν συμβάσεις συνεργασίας με τις εταιρίες αντικατάστασης κρυστάλλων αυτοκινήτου που λειτουργούν με πανελλαδικό δίκτυο.

Με βάση το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο ο ασφαλισμένος μπορεί να επιλέξει:
  • είτε κάποια συνεργαζόμενη εταιρία αντικατάστασης και επισκευής κρυστάλλων, με την ασφαλιστική του εταιρία
  • είτε να απευθυνθεί σε εταιρία της επιλογής του

Στην πρώτη περίπτωση καλύπτεται άμεσα από την ασφαλιστική του εταιρία και με βάση το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο, ενώ στην δεύτερη καλύπτεται έμμεσα, δηλαδή πληρώνει το ποσό που αντιστοιχεί στην επισκευή η αντικατάσταση και στην συνέχεια αποζημιώνεται από την ασφαλιστική του εταιρία. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει κάποια η μικρή απαλλαγή ως προς το τελικό ποσό που θα λάβει από την ασφαλιστική του.

Σε ποιες περιπτώσεις ισχύει ή δεν ισχύει η ασφάλιση κρυστάλλων;

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τον σύνδεσμο >> Πηγή :www.comple.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου