Τρίτη 21 Μαρτίου 2017

Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση του αυτοκινήτου μου?


Σύμφωνα με το Ν.489/76 όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 237/86 και ισχύει μέχρι σήμερα έχετε υποχρέωση να συνάψετε ασφάλιση για την κάλυψη της αστικής ευθύνης σας έναντι τρίτων από ατύχημα που μπορεί να προκαλέσει το αυτοκίνητό σας.
Επίσης θα πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχουν και άλλες προαιρετικές καλύψεις, οι οποίες λειτουργούν για να διασφαλίσουν την δική σας κάλυψη και προστασία.


Προαιρετικές καλύψεις είναι οι :

-Πυρός από τρομοκρατικές ενέργειες
-Πυρός συνέπεια στάσεων και απεργιών
-Κλοπή Ολική
-Κλοπή Ολική & Μερική
-Θραύση κρυστάλλων

-Κάλυψη αερόσακου
-Φυσικά φαινόμενα
-Ιδίες ζημιές
-Νομική προστασία
-Προσωπικό ατύχημα οδηγού
-Διατήρηση bonus malus
-Αστική ευθύνη κατά την μεταφορά
-Οδική βοήθεια