Πέμπτη 9 Μαρτίου 2017

Αστικη Ευθύνη - Ξενοδοχειακών ΕπιχειρήσεωνΚάλυψη της ευθύνης σας απέναντι σε τρίτους

Οι δραστηριότητες στον τομέα του τουρισμού εκτείνονται σε πολλαπλούς τομείς, διευρύνοντας και τα όρια της ευθύνης σας απέναντι σε τρίτους. Το Σχέδιο Risk Management Analysis Hotel καλύπτει την ευθύνη σας απέναντι σε πελάτες, για ατυχήματα (σωματικές βλάβες ή / και υλικές ζημιές) που μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στο χώρο της επιχείρησής σας, από αμέλεια ή παραλείψεις δικές σας ή των προσώπων που έχετε στην υπηρεσία σας και σχετίζονται με τους χώρους λειτουργίας και τις εγκαταστάσεις της επιχείρησής σας. 

Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε την κάλυψη της ευθύνης πάντα σε συνδυασμό με την κάλυψη της περιουσίας σας.


Καλύψεις Αστικής Ευθύνης

  • Ευθύνη έναντι πελατών και επισκεπτών από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων της επιχείρησης
  • Ευθύνη εργοδότη έναντι των εργαζομένων της επιχείρησης
  • Τροφική δηλητηρίαση από την κατανάλωση τροφίμων ή ποτών που παρασκευάσθηκαν ή πωλήθηκαν από το μπαρ, εστιατόριο, ταβέρνα, κ.λ.π. της επιχείρησης
  • Ευθύνη από τη λειτουργία ανελκυστήρων
  • Ευθύνη από φόρτωση / εκφόρτωση εντός των χωρών της ασφαλιζόμενης επιχείρησης Ευθύνη από την πτώση φωτεινών επιγραφών / πινακίδων / κεραιών / ιστών Ευθύνη από τη διοργάνωση εκδρομών, εκδηλώσεων σε εξωτερικούς χώρους Ευθύνη από τη λειτουργία κολυμβητικών δεξαμενών Ευθύνη από τη λειτουργία γυμναστηρίων / αθλητικών εγκαταστάσεων, spa, κέντρων αισθητικής
  • Ευθύνη από εργασίες ανακαίνισης / συντήρησης των ασφαλιζόμενων εγκαταστάσεων Ευθύνη από ζημιές των βοηθητικών οχημάτων που κινούνται εντός της μονάδας και για τα οποία δεν επιβάλλεται άδεια κυκλοφορίας
  • Ευθύνη για απώλεια ή βλάβη συνεπεία κλοπής, προσωπικών ειδών των πελατών μετά από διάρρηξη
  • Ευθύνη από υλικές ζημιές σε οχήματα των πελατών / τρίτων σταθμευμένα στο parking Ευθύνη από παρεχόμενες υπηρεσίες προστηθέντος ναυαγοσώστη
  • Ευθύνη για σωματικές βλάβες & υλικές ζημιές από πυρκαγιά / έκρηξη / βραχυκύκλωμα των ασφαλιζόμενων εγκαταστάσεων