Δευτέρα 15 Μαΐου 2017

BENEFIT financial services: Αγγελία Εργασίας για Υπάλληλο Υποστήριξης Γραφείου.
Η BENEFIT financial services, ανεξάρτητος μεσίτης ασφαλίσεων, επιθυμεί να προσλάβει  άμεσα υπάλληλο γραμματειακής υποστήριξης. Αρχικά η απασχόληση θα είναι 6ωρη, με προοπτική, μετατροπής της σύμβασης σε 8ωρη
Προφίλ Υποψηφίου:

  • Εμπειρία σε χρήση εμπορικού προγράμματος & Η/Υ
  • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
  • Ευχέρεια επικοινωνίας, δυναμικό χαρακτήρα και οργανωτικότητα
  • Γνώση της Ασφαλιστικής Αγοράς & Eμπειρία σε τμήμα υποστήριξης θα θεωρηθεί προσόν.
  • Διάθεση προσωπικής ανάπτυξης
  • Πτυχίο AEI/ΤΕΙ θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν


Μπορείτε να προωθήσετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο e-mail
Παρακαλούμε αναφέρετε “ Υπάλληλος Υποστήριξης” (RefSIT15052017)"στο subject line του e-mail σας.

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν εμπιστευτικές.