Τρίτη 11 Ιουλίου 2017

Εκπτώσεις στην Ασφάλεια Κατοικίας!Το σπίτι μας,
Μικρό ή μεγάλο, καινούργιο ή παλαιότερο, ιδιόκτητο ή νοικιασμένο, το σπίτι μας είναι ο χώρος που θέλουμε να νιώθουμε ηρεμία και ασφάλεια, να απολαμβάνουμε τις προσωπικές μας στιγμές είτε μόνοι είτε με την οικογένειά μας. Παράλληλα, είναι και ένα περιουσιακό στοιχείο μεγάλης αξίας που αξίζει να προστατεύσουμε.

Προτεραιότητά μας είναι η εξασφάλιση της κατοικίας σας που με τόσo κόπο αποκτήσατε!
Γι'αυτό το λόγο δημιουργήσαμε ειδικά πακέτα προσαρμοσμένα για κάθε απαίτηση!Βασικά Προγράμματα,

 • Απλή
 • Διευρυμένη
 • Πλήρης
 • Συμφωνημένες Αξίες
Προαιρετικές Καλύψεις,
 • Σεισμός
 • Καθίζηση
 • Προσωπικό Ατύχημα
 • Γενική και Οικογενειακή Αστική Ευθύνη
 • Έργα Τέχνης (Κατά Παντός Κινδύνου)
 • Πακέτο Οικονομικών Απωλειών Ασφαλιζομένου
 • Τυχαία Υλική Ζημία (Κατά Παντός Κινδύνου)
Αναλυτικά οι καλύψεις του κάθε προγράμματος βρίσκονται εδώ!

 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Α. Ισχύουν αποκλειστικά για τις βασικές καλύψεις των μόνιμων κατοικιών και λειτουργούν αθροιστικά. Δεν παρέχεται έκπτωση στα ασφάλιστρα σεισμού και πρόσθετων καλύψεων
 • 5% - Σε κατοικίες με ασφαλιζόμενο κεφάλαιο οικοδομής & περιεχομένου μεγαλύτερο €300.000
 • 10% - Σε κατοικίες με ασφαλιζόμενο κεφάλαιο οικοδομής & περιεχομένου μεγαλύτερο €600.000
 • 5% - Σε κατοικίες που ασφαλίζονται με πλήρη κάλυψη ή συμφωνημένες και είναι εφοδιασμένες με σύστημα συναγερμού συνδεδεμένο με εταιρία προστασίας
Β. Ισχύουν για όλες τις καλύψεις κατοικιών
 • 10% - Στις περιπτώσεις που η ασφάλεια κατοικίας συνδυάζεται µε την ασφάλιση άλλης κατοικίας, παρέχεται 10% έκπτωση στα ασφάλιστρα της κατοικίας.
 • 10% - Στις περιπτώσεις που η ασφάλεια κατοικίας συνδυάζεται µε την ασφάλιση αυτοκινήτου, παρέχεται 10% έκπτωση στα ασφάλιστρα της κατοικίας
 • 20% - Στις περιπτώσεις που η ασφαλιζόμενη κατοικία είναι ενυπόθηκη, θα παρέχεται 20% έκπτωση στα ασφάλιστρα της κατοικίας
Γ. Ισχύουν σε άλλα ασφαλιστικά προϊόντα.
 • 10% στα ασφάλιστρα αυτοκινήτου - Στις περιπτώσεις που η ασφάλεια κατοικίας συνδυάζεται µε την ασφάλιση αυτοκινήτου, παρέχεται 10% έκπτωση στα ασφάλιστρα του αυτοκινήτου.
 • 10% στα ασφάλιστρα σκάφους - Στις περιπτώσεις που η ασφάλεια κατοικίας συνδυάζεται µε την ασφάλιση σκάφους, παρέχεται 10% έκπτωση στα ασφάλιστρα του σκάφους.

*Τα πακέτα και οι εκπτώσεις αφορούν συμβόλαια που θα εκδοθούν στην AIG.