Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017

Ο Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές της IFAC


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση 2210 οικ./27.10.2017 της ΕΛΤΕ σχετικά με την έγκριση της Κανονιστικής Πράξης του ν. 4449/2017 περί του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές της IFAC.

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 20 του ν. 4449/2017 ορίζεται ότι με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε., εκδίδεται Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας, που περιλαμβάνει τις αρχές αυτές και για τον οποίο λαμβάνονται υπόψη οι προβλέψεις του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (International Federation of Accountants)Δείτε τον Κώδικα εδώ.

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/37668