Τρίτη 7 Μαΐου 2019

Happy Sweet Home - Benefit fs

Happy Sweet Home by Benefit, www.benefitfs.gr

Όπως έχουμε αναφέρει πολλές φορές, το σπίτι μας είναι το πιο σημαντικό περιουσιακό μας στοιχείο!

 Είναι ο χώρος που φροντίζει την οικογένεια μας, που μας προσφέρει απλόχερα ευτυχισμένες και δυνατές στιγμές, αγκαλιάζει την προσωπικότητα μας και μας προσφέρει την ηρεμία και ελευθερία που αναζητούμε λίγες στιγμές μέσα στην έντονη καθημερινότητα. 

Τι περισσότερο χρειαζόμαστε για να καταλάβουμε την σπουδαιότητα της προστασίας του?

Ας δούμε, λοιπόν, και #6 πρακτικούς λόγους!

Οι λόγοι ασφάλισης κατοικίας στην χώρα μας

  • H Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με υψηλή σεισμικότητα
  • Η Ελλάδα έχει μεγάλο αριθμό πυρκαγιών (& εμπρησμών) κατά τους καλοκαιρινούς μήνες
  • Η Ελλάδα είναι η χώρα της Ευρώπης με το υψηλότερο ποσοστό ιδιοκατοίκησης
  • Σε πολλές περιπτώσεις, η ασφάλεια κατοικίας έχει αποκτηθεί με στεγαστικό δάνειο. Η συγκεκριμένη ασφάλεια ονομάζεται ασφάλεια ενυπόθηκης κατοικίας
  • Οι καταστροφές από πλημμύρες στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια λόγω της κλιματικής αλλαγής
  • Η κρίση καθιστά την ασφάλιση κατοικίας περισσότερο αναγκαία, γιατί σε περίπτωση ζημιάς, οι ιδιοκτήτες δεν έχουν τους πόρους να την αποκαταστήσουν με δικά τους κεφάλαια αλλά ούτε και τη δυνατότητα δανειοδότησης
Σήμερα, το ποσοστό των ακινήτων που είναι ασφαλισμένα είναι μόλις 15% και αφορά κυρίως κατοικίες που έχουν αγοραστεί μέσω τραπεζικού δανεισμού.

Ενδεικτικά αναφέρεται πως στη σεισμογενή Κεφαλονιά πριν από τον τελευταίο καταστροφικό σεισμό, ασφαλισμένο ήταν μόλις το 8% των σπιτιών, και μάλιστα πολύ μικρότερο ήταν το ποσοστό που καλυπτόταν έναντι σεισμού!


Πώς θα προστατευτείτε;


Μέσω ενός συμβολαίου ασφάλισης της κατοικίας σας!

Το κόστος ενός συμβολαίου ασφάλισης κατοικίας δεν είναι ακριβό. Αντίθετα, είναι πιο οικονομικό από το κόστος ασφάλισης του αυτοκινήτου σας!

Το βασικό συμβόλαιο που μπορείτε να συνάψετε είναι αυτό που καλύπτει τον κίνδυνο από πυρκαγιά που έχει ξεκινήσει μέσα στο σπίτι. Επόμενος συνήθης κίνδυνος είναι ο κίνδυνος σεισμού και ακολουθεί ο κίνδυνος πλημμύρας.

Τι πρέπει να προσέξετε!

 

Σωστή εκτίμηση της αξίας κατασκευής του σπιτιού σας

Αξία κατασκευής είναι το χρηματικό ποσό που θα χρειαστείτε για να ξαναφτιάξετε το σπίτι σας από την αρχή, ακριβώς όπως ήταν πριν καταστραφεί.
Είναι το σημαντικότερο βήμα πριν την σύναψη του ασφαλιστηρίου κατοικίας διότι έτσι εξασφαλίζετε ότι οι ζημιές θα αποκατασταθούν σωστά.

Υπασφάλιση

Υπασφάλιση είναι η ασφάλιση ενός κτιρίου σε αξία χαμηλότερη από αυτή της κατασκευής του.
πχ Ένα σπίτι αξίζει 300.000€ και κάποιος το ασφαλίζει για 150.000€ (πχ για να έχει χαμηλότερα ασφάλιστρα). Σε περίπτωση ζημιάς ύψους 30.000€, θα αποζημιωθεί με 15.000€ δηλαδή θα πάρει από την ασφαλιστική το 50% του κόστους επισκευής.

Απαλλαγές & Εξαιρέσεις

Κάποιες καλύψεις που παρέχουν οι ασφαλιστικές εταιρείες πλην της βασικής (πυρκαγιά), έχουν απαλλαγές. Τι σημαίνει απαλλαγή;
πχ Έχετε πάθει μια ζημιά από πλημμύρα κόστους επισκευής 5.000€. Αν η ασφαλιστική σας εταιρεία έχει αφαιρετέα απαλλαγή για πλημμύρα, ύψους 10%, τότε θα αποζημιωθείτε για το 90% της ζημιάς, δηλαδή θα λάβετε 4.500€ αποζημίωση.

Μεγαλύτερη απαλλαγή σημαίνει χαμηλότερο κόστος.

Και οι εξαιρέσεις, όπως οι απαλλαγές, ορίζονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες χωρίς συγκεκριμένο τρόπο. Οι εξαιρέσεις αυτές μπορεί να είναι γενικές (πχ εξαίρεση οποιασδήποτε κάλυψης σε περίοδο πολέμου κ.α.) ή ειδικές, δηλαδή να αφορούν συγκεκριμένη κάλυψη (πχ εξαίρεση της κάλυψης των ζημιών που προκαλούνται από θραύση των σωληνώσεων αν η υδραυλική εγκατάσταση είναι >20 χρόνων).

Ζητήστε την προσφορά σας εδώ!


 Δείτε αναλυτικά τις απαλλαγές και τις εξαιρέσεις πριν συνάψετε την ασφάλιση κατοικίας σας για να μη βρεθείτε μπροστά σε δυσάρεστες εκπλήξεις!

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες στο 210857220 ή με email στο support@benefitfs.gr!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου