Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019

Ο ρόλος των ασφαλιστικών εταιρειών στην προστασία του κυβερνοχώρου.

Ο ρόλος των ασφαλιστικών εταιρειών στην προστασία του κυβερνοχώρου. www.benefitfs.gr cyber insurance

Στη δημοσιότητα έδωσε η Insurance Europe έκθεση σχετικά με τη συμβολή των ασφαλιστικών εταιριών στις προσπάθειες της ΕΕ για αύξηση της προστασίας στον κυβερνοχώρο.


Η συνεισφορά των ασφαλιστικών συνοψίζεται ως εξής:
  1. Εξασφάλιση της αδιάκοπης λειτουργίας των επιχειρήσεων, βοηθώντας τις εταιρίες να ανακάμψουν ταχέως από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο.
  2. Αύξηση της ευαισθητοποίησης των πολιτών και των εταιριών σχετικά με τους κινδύνους του κυβερνοχώρου στους οποίους εκτίθενται και προσφορά αποτελεσματικής προστασίας εναντίον τους.
  3. Παροχή συμβουλών σε ευρωπαϊκούς και εθνικούς φορείς χάραξης πολιτικής σχετικά με τους κινδύνους στον κυβερνοχώρο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αντιμετωπιστούν και να μετριαστούν καλύτερα.
Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης παραδείγματα πρωτοβουλιών από διάφορους εθνικούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.
Παράλληλα, καταγράφει τρόπους για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης της ευρωπαϊκής αγοράς ασφάλισης κυβερνοχώρου όπως με το να:
  1. Προωθήσουν την ευαισθητοποίηση, η οποία είναι καθοριστικής σημασίας για την αύξηση της ανθεκτικότητας του κυβερνοχώρου.
  2. Υποστηρίξουν τη συνεργασία δημόσιου-ιδιωτικού τομέα όσο αφορά τους καταστροφικούς κινδύνους.
  3. Προτρέψουν τα κράτη μέλη να δράσουν για την αύξηση της ασφάλειας του κυβερνοχώρου.
  4. Υποστηρίξουν τις προσπάθειες για τη διάθεση δεδομένων που αφορούν περιστατικών στον κυβερνοχώρο.
Ταυτόχρονα, θα πρέπει να αποφύγουν:

Την πρόωρη τυποποίηση, η οποία μπορεί να βλάψει τόσο τους πελάτες όσο και τους ασφαλιστές. καθώς και την υποχρεωτική ασφάλιση των κινδύνων του κυβερνοχώρου, κάτι που θα ήταν αντιπαραγωγικό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου