Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017

Προληπτικός Έλεγχος EUROLIFE Premium B - 750 απαλλαγή

Η EUROLIFE στην νοσοκομείακή περίθαλψη Premium B με απαλλαγή 750,00 euro και κωδικό 30267 παρέχει την δυνατότητα στον ασφαλισμένο να πραγματοποιήσει, έναν εκ των τριών παρακάτω αναφερόμενων προληπτικών ελέγχων υγείας, μία φορά κάθε ασφαλιστική περίοδο, χωρίς την συμμετοχή του στο κόστος των διαγνωστικών εξετάσεων.