Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018

Οι οδηγοί με κάμερες έχουν καθήκον να συμμορφωθούν με τον GDPR


Οδηγοί με κάμερες έχουν καθήκον να συμμορφωθούν με τον GDPR, www.benefitfs.gr

Ο νέος Κανονισμός λέει ότι η δημοσίευση βίντεο σε πλατφόρμες κοινωνικών μέσων, ενδέχεται να παραβιάζει το ιδιωτικό απόρρητο.


Οι οδηγοί που εγκαθιστούν κάμερες στο αυτοκίνητό τους για να επωφεληθούν από τις εκπτώσεις στα ασφάλιστρα στις ασφαλιστικές τους εταιρείες θα πρέπει να γνωρίζουν τις νομικές ευθύνες που αναλαμβάνουν βάσει του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, δήλωσε η Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων.

Πολλές ασφαλιστικές εταιρείες αυτοκινήτων, μεταξύ των οποίων η FBD και η Axa, άρχισαν πρόσφατα να προσφέρουν εκπτώσεις στους οδηγούς που εγκαθιστούν μια τέτοια συσκευή. Στην περίπτωση της Axa,  εισήλθε σε εταιρική συνεργασία με μια εταιρία φωτογραφικών μηχανών για να παράσχει τις κάμερες με έκπτωση.

"Όπου η χρήση της κάμερας κρίνεται απαραίτητη, ο οδηγός πρέπει να παρουσιάζει με σαφήνεια την πρόθεση του να αποκτήσει και να επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα άλλων προσώπων, με σκοπό την καταγραφή πιθανών ατυχημάτων", ανέφερε η Επιτροπή.

Είπε ότι τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία περιλαμβάνουν οποιεσδήποτε εικόνες και ήχο που συλλαμβάνονται από τέτοιες κάμερες, πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία "με διαφανή τρόπο".

"Πρώτον, θα πρέπει να υπάρχει ένα εμφανές σήμα ή αυτοκόλλητο πάνω ή / και μέσα στο όχημα, κατά περίπτωση, για να υποδηλώνει ότι υπάρχει κάμερα και καταγράφει", ανέφερε η επιτροπή.

Είπε ότι οι οδηγοί θα πρέπει να έχουν "ένα δελτίο πολιτικής απορρήτου που θα περιγράφει λεπτομερώς τα στοιχεία επικοινωνίας στους, τη βάση πάνω στην οποία συλλέγουν εικόνες και ήχο , τους σκοπούς της χρήσης των δεδομένων και τον χρόνο που θα τα διατηρήσουν".

Πριν κάνετε μια συμφωνία με τον ασφαλιστή σας για να χρησιμοποιήσετε μια κάμερα "θα πρέπει να τους ζητήσετε να σας αναλύσουν τις πολιτικές τους σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που θα καταγράψετε και ποιες ευθύνες θα έχουν ως ελεγκτές δεδομένων", πρόσθεσε.

"Αν συνάψετε συμφωνία με τον ασφαλιστή σας και απαιτεί να έχετε στην κατοχή σας ή να χειρίζεστε μια κάμερα για να επωφεληθείτε από μια έκπτωση, τότε μπορεί να ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων για τα προσωπικά δεδομένα που καταγράφετε με την κάμερα ", δήλωσε η επιτροπή.

Η ρυθμιστική αρχή δήλωσε επίσης ότι εάν κάποιος χρησιμοποίησε μια κάμερα για λόγους ασφάλειας ή ευθύνης για ένα πιθανό ατύχημα, θα πρέπει να γνωρίζει ότι με τη δημοσίευση του υλικού, για παράδειγμα στις πλατφόρμες των κοινωνικών μέσων, διακινδυνεύει να παραβιάσει το ιδιωτικό απόρρητο των εγγεγραμμένων ατόμων και του νόμου περί προστασίας δεδομένων.
Ενώ η οδηγία αναφέρεται ειδικά σε κάμερες για οδηγούς, θα ισχύει εξίσου για περιπτώσεις όπου ποδηλάτες ή άλλοι χρήστες του οδικού δικτύου καταγράφουν βίντεο αλλά και για τη χρήση φωτογραφικών μηχανών τοποθετημένων σε ιδιωτικές κατοικίες όπου καταγράφουν επίσης δημόσιο χώρο.

Η επιτροπή δήλωσε ότι η An Garda Síochána μπορεί να ζητήσει αντίγραφο ασφαλείας για την έρευνα μιας παραβίασης, αλλά όπου αυτό είναι δυνατόν, πρέπει να ζητηθεί γραπτά.

Είπε ότι εάν λάμβανε μια καταγγελία από έναν ιδιώτη σε σχέση με έναν οδηγό που χειριζόταν μια κάμερα, όπου για παράδειγμα ο οδηγός αρνήθηκε να δώσει πρόσβαση στις εικόνες όταν του ζητήθηκε ή αρνήθηκε να δώσει πληροφορίες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους συλλέγει τα δεδομένα, το DPC θα "εξετάσει το ζήτημα".

"Αν η DPC εντοπίσει παραβιάσεις του νόμου περί προστασίας δεδομένων σε οποιοδήποτε τομέα , έχει την δυνατότητα να επιβάλλει κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής μεγάλων διοικητικών προστίμων", ανέφερε.

Πηγή:  www.irishtimes.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου